Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 13/11/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 530 11/07/2017 DECIZIA nr. 530 din 11 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2), (5^1), (6) şi (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017
2.DECIZIE 536 13/07/2017 DECIZIA nr. 536 din 13 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017
3.
ORDIN 134 01/11/2017
ORDIN nr. M.134 din 1 noiembrie 2017pentru abrogarea liniuţei a doua de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017
4.
ORDIN 1591 01/11/2017
ORDIN nr. 1.591 din 1 noiembrie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017
1.DECRET 982 09/11/2017 DECRET nr. 982 din 9 noiembrie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
2.
LEGE 212 10/11/2017
LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
3.DECIZIE 678 13/11/2017 DECIZIE nr. 678 din 13 noiembrie 2017privind revocarea domnului Constantin Gheorghe din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
4.DECIZIE 676 13/11/2017 DECIZIE nr. 676 din 13 noiembrie 2017privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
5.DECIZIE 677 13/11/2017 DECIZIE nr. 677 din 13 noiembrie 2017privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
6.DECIZIE 679 13/11/2017 DECIZIE nr. 679 din 13 noiembrie 2017privind revocarea domnului Iulian Offenberg din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
7.DECIZIE 680 13/11/2017 DECIZIE nr. 680 din 13 noiembrie 2017privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
8.DECIZIE 681 13/11/2017 DECIZIE nr. 681 din 13 noiembrie 2017privind numirea domnului Vasile Guşatu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
9.
ORDIN 1228 10/11/2017
ORDIN nr. 1.228 din 10 noiembrie 2017privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan" EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
10.
ORDIN 11 01/11/2017
ORDIN nr. 11 din 1 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017
1.
ORDIN 1257 30/10/2017
ORDIN nr. 1.257 din 30 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi celule, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi celule umane, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule şi terţe părţi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017
2.
ORDIN 1379 03/11/2017
ORDIN nr. 1.379 din 3 noiembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 808 08/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 808 din 8 noiembrie 2017privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017
4.
ORDIN 324 03/10/2017
ORDIN nr. 324 din 3 octombrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017
5.DECIZIE 458 22/06/2017 DECIZIA nr. 458 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, raportate la art. 13^2 din acelaşi act normativ, cu referire la infracţiunea de abuz în serviciu EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017
6.PROCEDURĂ 30/10/2017 PROCEDURILE din 30 octombrie 2017de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană importate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017
1.
ORDIN 2836 31/10/2017
ORDIN nr. 2.836 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
2.
ORDIN 1847 23/10/2017
ORDIN nr. 1.847 din 23 octombrie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
3.
ORDIN 1372 24/10/2017
ORDIN nr. 1.372 din 24 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
4.
ORDIN 1537 19/10/2017
ORDIN nr. 1.537 din 19 octombrie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 806 08/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 806 din 8 noiembrie 2017privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
6.
ORDIN 1291 03/11/2017
ORDIN nr. 1.291 din 3 noiembrie 2017pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
7.DECRET 984 10/11/2017 DECRET nr. 984 din 10 noiembrie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
8.
LEGE 213 10/11/2017
LEGE nr. 213 din 10 noiembrie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
9.DECIZIE 410 13/06/2017 DECIZIA nr. 410 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017
10.DECRET 983 10/11/2017 DECRET nr. 983 din 10 noiembrie 2017privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1746z1a ACTE OFICIALE1. ORD DE URGENŢĂ 79 08/11/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
Actualizarea 1746z1b ACTE OFICIALE1.
LEGE 211 08/11/2017
LEGE nr. 211 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
2. DECRET 981 08/11/2017 DECRET nr. 981 din 8 noiembrie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
3. ORD DE URGENŢĂ 78 08/11/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
4. HOTĂRÂRE 803 08/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 803 din 8 noiembrie 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
5.
ORDIN 1580 30/10/2017
ORDIN nr. 1.580 din 30 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
6.
ORDIN 23668 08/09/2017
ORDIN nr. 23.668 din 8 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
7.
ORDIN 1752 29/09/2017
ORDIN nr. 1.752 din 29 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
8.
ORDIN 2818 25/10/2017
ORDIN nr. 2.818 din 25 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
9. DECIZIE 558 19/09/2017 DECIZIA nr. 558 din 19 septembrie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 264 alin. (1) raportat la art. 259 alin. (5) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 887 din 10 noiembrie 2017
10. DECIZIE 560 19/09/2017 DECIZIA nr. 560 din 19 septembrie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 887 din 10 noiembrie 2017
11. DECIZIE 675 10/11/2017 DECIZIE nr. 675 din 10 noiembrie 2017privind eliberarea domnului Cercel Ninel din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 887 din 10 noiembrie 2017
12. DECIZIE 530 11/07/2017 DECIZIA nr. 530 din 11 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2), (5^1), (6) şi (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017
13. DECIZIE 536 13/07/2017 DECIZIA nr. 536 din 13 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017
14.
ORDIN 134 01/11/2017
ORDIN nr. M.134 din 1 noiembrie 2017pentru abrogarea liniuţei a doua de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017
15.
ORDIN 1591 01/11/2017
ORDIN nr. 1.591 din 1 noiembrie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017
16. ORD DE URGENŢĂ 79 08/11/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017