Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 08/11/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 517 06/07/2017 DECIZIA nr. 517 din 6 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
2.DECIZIE 519 06/07/2017 DECIZIA nr. 519 din 6 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 787 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 787 din 26 octombrie 2017privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
4.
ORDIN 1331 17/10/2017
ORDIN nr. 1.331 din 17 octombrie 2017privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
5.REGULAMENT 17/10/2017 REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
6.
ORDIN 1332 17/10/2017
ORDIN nr. 1.332 din 17 octombrie 2017privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
7.REGULAMENT 17/10/2017 REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
1.
ORDIN 131 26/10/2017
ORDIN nr. M.131 din 26 octombrie 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 8 noiembrie 2017
2.
RECTIFICARE 119 03/10/2017
RECTIFICARE nr. 119 din 3 octombrie 2017referitoare la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017 privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 8 noiembrie 2017
3.DECIZIE 673 08/11/2017 DECIZIE nr. 673 din 8 noiembrie 2017privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 8 noiembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 799 08/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 799 din 8 noiembrie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 8 noiembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 792 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 792 din 1 noiembrie 2017privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 8 noiembrie 2017
1.DECIZIE 23 19/09/2017 DECIZIA nr. 23 din 19 septembrie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 8 noiembrie 2017
2.DECIZIE 446 22/06/2017 DECIZIA nr. 446 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) şi alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 8 noiembrie 2017
3.DECIZIE 436 22/06/2017 DECIZIA nr. 436 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 341 alin. (5) şi alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 8 noiembrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1745z3 ACTE OFICIALE1.
LEGE 210 03/11/2017
LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
2. DECRET 972 03/11/2017 DECRET nr. 972 din 3 noiembrie 2017pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
3. DECIZIE 447 22/06/2017 DECIZIA nr. 447 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
4. HOTĂRÂRE 790 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 790 din 1 noiembrie 2017pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe şi a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
5. HOTĂRÂRE 793 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 793 din 1 noiembrie 2017privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
6. HOTĂRÂRE 794 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 794 din 1 noiembrie 2017pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
7. HOTĂRÂRE 795 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 795 din 1 noiembrie 2017privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
8. HOTĂRÂRE 796 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 796 din 1 noiembrie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
9. DECIZIE 672 07/11/2017 DECIZIE nr. 672 din 7 noiembrie 2017privind numirea domnului Ioan Mihalcea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
10.
ORDIN 1249 26/10/2017
ORDIN nr. 1.249 din 26 octombrie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
11.
ORDIN 1397 23/10/2017
ORDIN nr. 1.397 din 23 octombrie 2017pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
12.
ORDIN 2827 30/10/2017
ORDIN nr. 2.827 din 30 octombrie 2017privind completarea unor reglementări contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
13. HOTĂRÂRE 88 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 noiembrie 2017privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 7 noiembrie 2017
14. DECIZIE 546 13/07/2017 DECIZIA nr. 546 din 13 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 din Codul penal (sintagma "lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public") şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (sintagma "interese legitime ale unei persoane juridice") EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 7 noiembrie 2017
15. DECIZIE 601 28/09/2017 DECIZIA nr. 601 din 28 septembrie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 7 noiembrie 2017
16. HOTĂRÂRE 89 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 89 din 7 noiembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
17. HOTĂRÂRE 90 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 90 din 7 noiembrie 2017privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii şi pregătirii forţelor irakiene de poliţie, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti - ISIL/Daesh EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
18. HOTĂRÂRE 91 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 91 din 7 noiembrie 2017privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
19. HOTĂRÂRE 92 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 noiembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
20. HOTĂRÂRE 93 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 93 din 7 noiembrie 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
21. HOTĂRÂRE 94 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 94 din 7 noiembrie 2017privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
22. DECIZIE 611 03/10/2017 DECIZIA nr. 611 din 3 octombrie 2017referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, cereri formulate de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
23.
ORDIN 1391 21/10/2017
ORDIN nr. 1.391 din 21 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
24. NORMĂ 23 25/10/2017 NORMĂ nr. 23 din 25 octombrie 2017pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacţii ale contrapărţilor centrale şi ale locurilor de tranzacţionare şi a Ghidului ESMA privind normele şi procedurile în cazul insolvenţei participanţilor la un depozitar central EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
25. DECIZIE 517 06/07/2017 DECIZIA nr. 517 din 6 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
26. DECIZIE 519 06/07/2017 DECIZIA nr. 519 din 6 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
27. HOTĂRÂRE 787 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 787 din 26 octombrie 2017privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
28.
ORDIN 1331 17/10/2017
ORDIN nr. 1.331 din 17 octombrie 2017privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
29. REGULAMENT 17/10/2017 REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
30.
ORDIN 1332 17/10/2017
ORDIN nr. 1.332 din 17 octombrie 2017privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
31. REGULAMENT 17/10/2017 REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017