Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 07/11/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECRET 971 03/11/2017 DECRET nr. 971 din 3 noiembrie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
2.
LEGE 209 03/11/2017
LEGE nr. 209 din 3 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
3.
ORDIN 1357 17/10/2017
ORDIN nr. 1.357 din 17 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
4.COD DE ETICĂ (R) 29/09/2007 COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*)ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
5.STATUT (R) 29/09/2007 STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
6.HOTĂRÂRE (R) 3 29/09/2007 HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 11/04/2017 HOTĂRÂREA din 11 aprilie 2017în Cauza Costache şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
2.DECRET 970 03/11/2017 DECRET nr. 970 din 3 noiembrie 2017pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
3.ACORD 07/12/1944 ACORD din 7 decembrie 1944privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
4.
LEGE 208 03/11/2017
LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
5.
ORDIN 1356 17/10/2017
ORDIN nr. 1.356 din 17 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 89 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 89 din 7 noiembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 90 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 90 din 7 noiembrie 2017privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii şi pregătirii forţelor irakiene de poliţie, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti - ISIL/Daesh EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 91 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 91 din 7 noiembrie 2017privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 92 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 noiembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 93 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 93 din 7 noiembrie 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 94 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 94 din 7 noiembrie 2017privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
7.DECIZIE 611 03/10/2017 DECIZIA nr. 611 din 3 octombrie 2017referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, cereri formulate de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
8.
ORDIN 1391 21/10/2017
ORDIN nr. 1.391 din 21 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
9.NORMĂ 23 25/10/2017 NORMĂ nr. 23 din 25 octombrie 2017pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacţii ale contrapărţilor centrale şi ale locurilor de tranzacţionare şi a Ghidului ESMA privind normele şi procedurile în cazul insolvenţei participanţilor la un depozitar central EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 7 noiembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 88 07/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 noiembrie 2017privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 7 noiembrie 2017
2.DECIZIE 546 13/07/2017 DECIZIA nr. 546 din 13 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 din Codul penal (sintagma "lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public") şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (sintagma "interese legitime ale unei persoane juridice") EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 7 noiembrie 2017
3.DECIZIE 601 28/09/2017 DECIZIA nr. 601 din 28 septembrie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 7 noiembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 794 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 794 din 1 noiembrie 2017pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 793 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 793 din 1 noiembrie 2017privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
3.DECRET 972 03/11/2017 DECRET nr. 972 din 3 noiembrie 2017pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
4.DECIZIE 447 22/06/2017 DECIZIA nr. 447 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
5.
LEGE 210 03/11/2017
LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 790 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 790 din 1 noiembrie 2017pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe şi a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 795 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 795 din 1 noiembrie 2017privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
8.HOTĂRÂRE 796 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 796 din 1 noiembrie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
9.DECIZIE 672 07/11/2017 DECIZIE nr. 672 din 7 noiembrie 2017privind numirea domnului Ioan Mihalcea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
10.
ORDIN 1249 26/10/2017
ORDIN nr. 1.249 din 26 octombrie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
11.
ORDIN 1397 23/10/2017
ORDIN nr. 1.397 din 23 octombrie 2017pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
12.
ORDIN 2827 30/10/2017
ORDIN nr. 2.827 din 30 octombrie 2017privind completarea unor reglementări contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1745z2 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 448 22/06/2017 DECIZIA nr. 448 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
2. DECIZIE 449 22/06/2017 DECIZIA nr. 449 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2), art. 341 alin. (8) şi art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
3.
ORDIN 128 30/10/2017
ORDIN nr. 128 din 30 octombrie 2017pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 74/2015 privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
4.
ORDIN 1394 23/10/2017
ORDIN nr. 1.394 din 23 octombrie 2017privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
5.
ORDIN 858 26/10/2017
ORDIN nr. 858 din 26 octombrie 2017privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
6.
ORDIN 2837 31/10/2017
ORDIN nr. 2.837 din 31 octombrie 2017privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
7.
LEGE 208 03/11/2017
LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
8. ACORD 07/12/1944 ACORD din 7 decembrie 1944privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
9. DECRET 970 03/11/2017 DECRET nr. 970 din 3 noiembrie 2017pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
10. HOTĂRÂRE 11/04/2017 HOTĂRÂREA din 11 aprilie 2017în Cauza Costache şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
11.
ORDIN 1356 17/10/2017
ORDIN nr. 1.356 din 17 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017
12.
LEGE 209 03/11/2017
LEGE nr. 209 din 3 noiembrie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
13. DECRET 971 03/11/2017 DECRET nr. 971 din 3 noiembrie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
14.
ORDIN 1357 17/10/2017
ORDIN nr. 1.357 din 17 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
15. HOTĂRÂRE (R) 3 29/09/2007 HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
16. STATUT (R) 29/09/2007 STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
17. COD DE ETICĂ (R) 29/09/2007 COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*)ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017
18. DECIZIE 59 18/09/2017 DECIZIA nr. 59 din 18 septembrie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenţiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluţionat definitiv EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017