Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 06/11/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.NORMĂ 09/10/2017 NORMĂ din 9 octombrie 2017privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
2.DECIZIE 59 18/09/2017 DECIZIA nr. 59 din 18 septembrie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenţiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluţionat definitiv EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
3.
ORDIN 223 09/10/2017
ORDIN nr. 223 din 9 octombrie 2017pentru aprobarea Normei privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
4.DECRET 967 03/11/2017 DECRET nr. 967 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
5.DECRET 966 03/11/2017 DECRET nr. 966 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
6.DECRET 964 03/11/2017 DECRET nr. 964 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
7.DECRET 965 03/11/2017 DECRET nr. 965 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
8.DECRET 968 03/11/2017 DECRET nr. 968 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
9.DECRET 969 03/11/2017 DECRET nr. 969 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
1.DECIZIE 448 22/06/2017 DECIZIA nr. 448 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
2.
ORDIN 858 26/10/2017
ORDIN nr. 858 din 26 octombrie 2017privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
3.
ORDIN 2837 31/10/2017
ORDIN nr. 2.837 din 31 octombrie 2017privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
4.
ORDIN 128 30/10/2017
ORDIN nr. 128 din 30 octombrie 2017pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 74/2015 privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
5.
ORDIN 1394 23/10/2017
ORDIN nr. 1.394 din 23 octombrie 2017privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017
6.DECIZIE 449 22/06/2017 DECIZIA nr. 449 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2), art. 341 alin. (8) şi art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 6 noiembrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1745z1 ACTE OFICIALE1.
ORDIN 1358 17/10/2017
ORDIN nr. 1.358 din 17 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017
2. DECIZIE 439 22/06/2017 DECIZIA nr. 439 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 425^1 din acelaşi cod EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
3. HOTĂRÂRE 789 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 789 din 1 noiembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
4. HOTĂRÂRE 791 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 791 din 1 noiembrie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
5. DECIZIE 671 03/11/2017 DECIZIE nr. 671 din 3 noiembrie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
6.
ORDIN 6609 31/10/2017
ORDIN nr. 6.609 din 31 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
7. DECRET 964 03/11/2017 DECRET nr. 964 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
8. DECRET 965 03/11/2017 DECRET nr. 965 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
9. DECRET 966 03/11/2017 DECRET nr. 966 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
10. DECRET 967 03/11/2017 DECRET nr. 967 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
11. DECRET 968 03/11/2017 DECRET nr. 968 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
12. DECRET 969 03/11/2017 DECRET nr. 969 din 3 noiembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
13. DECIZIE 59 18/09/2017 DECIZIA nr. 59 din 18 septembrie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenţiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluţionat definitiv EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
14.
ORDIN 223 09/10/2017
ORDIN nr. 223 din 9 octombrie 2017pentru aprobarea Normei privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017
15. NORMĂ 09/10/2017 NORMĂ din 9 octombrie 2017privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017