Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 03/11/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.HOTĂRÂRE 785 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 785 din 26 octombrie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 219 25/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 219 din 25 octombrie 2017pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017
3.NORMĂ 25/10/2017 NORMĂ din 25 octombrie 2017"Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017
1.DECIZIE 439 22/06/2017 DECIZIA nr. 439 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 425^1 din acelaşi cod EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
2.DECIZIE 671 03/11/2017 DECIZIE nr. 671 din 3 noiembrie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
3.
ORDIN 6609 31/10/2017
ORDIN nr. 6.609 din 31 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 789 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 789 din 1 noiembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 791 01/11/2017 HOTĂRÂRE nr. 791 din 1 noiembrie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 3 noiembrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1744z5 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 434 22/06/2017 DECIZIA nr. 434 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 2 noiembrie 2017
2. HOTĂRÂRE 783 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 783 din 26 octombrie 2017privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi prin schimbarea unităţii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 2 noiembrie 2017
3.
ORDIN 6510 17/10/2017
ORDIN nr. 6.510 din 17 octombrie 2017privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 2 noiembrie 2017
4. DECIZIE 383 06/06/2017 DECIZIA nr. 383 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 2 noiembrie 2017
5.
ORDIN 1339 12/10/2017
ORDIN nr. 1.339 din 12 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 2 noiembrie 2017
6. DECIZIE 442 22/06/2017 DECIZIA nr. 442 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (2) şi art. 260 alin. (1) şi alin. (2) lit. f) şi lit. g) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 noiembrie 2017
7.
ORDIN 1039 25/10/2017
ORDIN nr. 1.039 din 25 octombrie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 noiembrie 2017
8.
LEGE (R) 346 21/07/2006
LEGEA nr. 346/2006*) din 21 iulie 2006privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 noiembrie 2017
9. DECIZIE 18 02/11/2017 DECIZIE nr. 18 din 2 noiembrie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
10. DECIZIE 413 15/06/2017 DECIZIA nr. 413 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
11. HOTĂRÂRE 779 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 779 din 26 octombrie 2017privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
12. HOTĂRÂRE 781 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 781 din 26 octombrie 2017privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
13. HOTĂRÂRE 784 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
14.
ORDIN 2899 01/11/2017
ORDIN nr. 2.899 din 1 noiembrie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
15. HOTĂRÂRE 785 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 785 din 26 octombrie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017
16. HOTĂRÂRE 219 25/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 219 din 25 octombrie 2017pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017
17. NORMĂ 25/10/2017 NORMĂ din 25 octombrie 2017"Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 3 noiembrie 2017
18. DECIZIE 63 25/09/2017 DECIZIA nr. 63 din 25 septembrie 2017referitoarea la interpretarea dispoziţiilor art. 1 şi 10 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, combinate cu dispoziţiile art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 30 octombrie 2017
19. DECIZIE 24 19/09/2017 DECIZIA nr. 24 din 19 septembrie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. (3) din Codul penal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 1 noiembrie 2017
20.
ORDIN 1261 31/10/2017
ORDIN nr. 1.261 din 31 octombrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017