Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 02/11/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 2899 01/11/2017
ORDIN nr. 2.899 din 1 noiembrie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 781 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 781 din 26 octombrie 2017privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 779 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 779 din 26 octombrie 2017privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
4.DECIZIE 413 15/06/2017 DECIZIA nr. 413 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 784 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
6.DECIZIE 18 02/11/2017 DECIZIE nr. 18 din 2 noiembrie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 noiembrie 2017
1.
LEGE (R) 346 21/07/2006
LEGEA nr. 346/2006*) din 21 iulie 2006privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 noiembrie 2017
2.
ORDIN 1039 25/10/2017
ORDIN nr. 1.039 din 25 octombrie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 noiembrie 2017
3.DECIZIE 442 22/06/2017 DECIZIA nr. 442 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (2) şi art. 260 alin. (1) şi alin. (2) lit. f) şi lit. g) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 2 noiembrie 2017
1.DECIZIE 383 06/06/2017 DECIZIA nr. 383 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 2 noiembrie 2017
2.
ORDIN 1339 12/10/2017
ORDIN nr. 1.339 din 12 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 2 noiembrie 2017
1.
ORDIN 6510 17/10/2017
ORDIN nr. 6.510 din 17 octombrie 2017privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 2 noiembrie 2017
2.DECIZIE 434 22/06/2017 DECIZIA nr. 434 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 2 noiembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 783 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 783 din 26 octombrie 2017privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi prin schimbarea unităţii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 2 noiembrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1744z4a ACTE OFICIALE1. DECIZIE 24 19/09/2017 DECIZIA nr. 24 din 19 septembrie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. (3) din Codul penal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 1 noiembrie 2017
2.
LEGE 204 31/10/2017
LEGE nr. 204 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
3. DECRET 959 30/10/2017 DECRET nr. 959 din 30 octombrie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
4.
LEGE 205 31/10/2017
LEGE nr. 205 din 31 octombrie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
5. DECRET 960 30/10/2017 DECRET nr. 960 din 30 octombrie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
6.
LEGE 206 31/10/2017
LEGE nr. 206 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
7. DECRET 961 30/10/2017 DECRET nr. 961 din 30 octombrie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
8.
LEGE 207 31/10/2017
LEGE nr. 207 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
9. DECRET 962 31/10/2017 DECRET nr. 962 din 31 octombrie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
10. REGULAMENT 19/10/2017 REGULAMENT din 19 octombrie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
Actualizarea 1744z4b ACTE OFICIALE1.
ORDIN 2694 23/10/2017
ORDIN nr. 2.694 din 23 octombrie 2017cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budişteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice la poziţia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017
2.
ORDIN 221 09/10/2017
ORDIN nr. 221 din 9 octombrie 2017pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017
3. NORMĂ 09/10/2017 NORMĂ din 9 octombrie 2017privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017
4. HOTĂRÂRE 113 30/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 113 din 30 octombrie 2017privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2016 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017
5. HOTĂRÂRE 78 31/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 78 din 31 octombrie 2017privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
6. HOTĂRÂRE 782 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 782 din 26 octombrie 2017privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin unităţile din subordine, precum şi trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
7. HOTĂRÂRE 786 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 786 din 26 octombrie 2017privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
8. HOTĂRÂRE 788 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
9. DECIZIE 667 01/11/2017 DECIZIE nr. 667 din 1 noiembrie 2017privind numirea doamnei Maria-Luisa Păstrăguş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
10. DECIZIE 668 01/11/2017 DECIZIE nr. 668 din 1 noiembrie 2017pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
11. DECIZIE 669 01/11/2017 DECIZIE nr. 669 din 1 noiembrie 2017pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
12. DECIZIE 670 01/11/2017 DECIZIE nr. 670 din 1 noiembrie 2017pentru numirea domnului Eleodor Mandres în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
13. DECIZIE 521 06/07/2017 DECIZIA nr. 521 din 6 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
14. HOTĂRÂRE 774 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 774 din 26 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.054/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
15.
ORDIN 1037 22/09/2017
ORDIN nr. 1.037 din 22 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
16.
ORDIN 2817 25/10/2017
ORDIN nr. 2.817 din 25 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
17.
ORDIN 1784 09/10/2017
ORDIN nr. 1.784 din 9 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
18.
ORDIN 1125 13/10/2017
ORDIN nr. 1.125 din 13 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
19.
ORDIN 2838 31/10/2017
ORDIN nr. 2.838 din 31 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
20.
ORDIN 1849 24/10/2017
ORDIN nr. 1.849 din 24 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
21.
ORDIN 1261 31/10/2017
ORDIN nr. 1.261 din 31 octombrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
22.
ORDIN 1138 26/10/2017
ORDIN nr. 1.138 din 26 octombrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017