Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 01/11/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 359 11/05/2017 DECIZIA nr. 359 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
2.DECIZIE 663 30/10/2017 DECIZIE nr. 663 din 30 octombrie 2017privind numirea domnului Robert Rucăreanu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
3.
ORDIN 2792 19/10/2017
ORDIN nr. 2.792/C din 19 octombrie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
4.REGULAMENT 19/10/2017 REGULAMENT din 19 octombrie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
5.
ORDIN 6509 17/10/2017
ORDIN nr. 6.509 din 17 octombrie 2017privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
1.DECRET 963 31/10/2017 DECRET nr. 963 din 31 octombrie 2017privind rechemarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 1 noiembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 2 24/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 octombrie 2017privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în faţa Curţii Constituţionale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 1 noiembrie 2017
1.DECIZIE 521 06/07/2017 DECIZIA nr. 521 din 6 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 774 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 774 din 26 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.054/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
3.
ORDIN 1037 22/09/2017
ORDIN nr. 1.037 din 22 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
4.
ORDIN 2817 25/10/2017
ORDIN nr. 2.817 din 25 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
5.
ORDIN 1784 09/10/2017
ORDIN nr. 1.784 din 9 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
6.
ORDIN 1125 13/10/2017
ORDIN nr. 1.125 din 13 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
7.
ORDIN 2838 31/10/2017
ORDIN nr. 2.838 din 31 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
8.
ORDIN 1849 24/10/2017
ORDIN nr. 1.849 din 24 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
9.
ORDIN 1261 31/10/2017
ORDIN nr. 1.261 din 31 octombrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
10.
ORDIN 1138 26/10/2017
ORDIN nr. 1.138 din 26 octombrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 noiembrie 2017
1.
LEGE 204 31/10/2017
LEGE nr. 204 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
2.DECRET 959 30/10/2017 DECRET nr. 959 din 30 octombrie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
3.
LEGE 205 31/10/2017
LEGE nr. 205 din 31 octombrie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
4.DECRET 960 30/10/2017 DECRET nr. 960 din 30 octombrie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
5.
LEGE 206 31/10/2017
LEGE nr. 206 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
6.DECRET 961 30/10/2017 DECRET nr. 961 din 30 octombrie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
7.
LEGE 207 31/10/2017
LEGE nr. 207 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
8.DECRET 962 31/10/2017 DECRET nr. 962 din 31 octombrie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
9.HOTĂRÂRE 78 31/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 78 din 31 octombrie 2017privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
10.HOTĂRÂRE 782 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 782 din 26 octombrie 2017privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin unităţile din subordine, precum şi trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
11.HOTĂRÂRE 786 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 786 din 26 octombrie 2017privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
12.HOTĂRÂRE 788 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
13.DECIZIE 667 01/11/2017 DECIZIE nr. 667 din 1 noiembrie 2017privind numirea doamnei Maria-Luisa Păstrăguş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
14.DECIZIE 668 01/11/2017 DECIZIE nr. 668 din 1 noiembrie 2017pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
15.DECIZIE 669 01/11/2017 DECIZIE nr. 669 din 1 noiembrie 2017pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
16.DECIZIE 670 01/11/2017 DECIZIE nr. 670 din 1 noiembrie 2017pentru numirea domnului Eleodor Mandres în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
1.
ORDIN 2694 23/10/2017
ORDIN nr. 2.694 din 23 octombrie 2017cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budişteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice la poziţia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017
2.
ORDIN 221 09/10/2017
ORDIN nr. 221 din 9 octombrie 2017pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017
3.NORMĂ 09/10/2017 NORMĂ din 9 octombrie 2017privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 113 30/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 113 din 30 octombrie 2017privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2016 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1744z3 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 391 06/06/2017 DECIZIA nr. 391 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) şi (6), art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 858 din 31 octombrie 2017
2. HOTĂRÂRE 777 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 777 din 26 octombrie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 31 octombrie 2017
3. HOTĂRÂRE 780 26/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 780 din 26 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 31 octombrie 2017
4. DECIZIE 666 31/10/2017 DECIZIE nr. 666 din 31 octombrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 31 octombrie 2017
5.
ORDIN 5360 16/10/2017
ORDIN nr. 5.360 din 16 octombrie 2017privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 31 octombrie 2017
6. CIRCULARĂ 17 12/10/2017 CIRCULARĂ nr. 17 din 12 octombrie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România - Elie Wiesel EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 31 octombrie 2017
7.
RECTIFICARE 52 04/08/2017
RECTIFICARE nr. 52 din 4 august 2017referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 31 octombrie 2017
8. DECIZIE 359 11/05/2017 DECIZIA nr. 359 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
9. DECIZIE 663 30/10/2017 DECIZIE nr. 663 din 30 octombrie 2017privind numirea domnului Robert Rucăreanu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
10.
ORDIN 2792 19/10/2017
ORDIN nr. 2.792/C din 19 octombrie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
11. REGULAMENT 19/10/2017 REGULAMENT din 19 octombrie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
12.
ORDIN 6509 17/10/2017
ORDIN nr. 6.509 din 17 octombrie 2017privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
13. DECRET 963 31/10/2017 DECRET nr. 963 din 31 octombrie 2017privind rechemarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 1 noiembrie 2017
14. HOTĂRÂRE 2 24/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 octombrie 2017privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în faţa Curţii Constituţionale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 860 din 1 noiembrie 2017