Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 11/10/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 354 11/05/2017 DECIZIA nr. 354 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 11 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 77 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 77 din 11 octombrie 2017privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 78 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 78 din 11 octombrie 2017privind numirea unor consilieri de conturi, a preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi, precum şi numirea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 79 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 79 din 11 octombrie 2017privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 80 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 80 din 11 octombrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 742 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 742 din 11 octombrie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
6.
ORDIN 1240 14/09/2017
ORDIN nr. 1.240 din 14 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
7.
ORDIN 2433 23/06/2017
ORDIN nr. 2.433 din 23 iunie 2017privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conţilor de Roma, Clădirea-anexă, Gheţărie, Incinta cu porţile de acces şi Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 733 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 733 din 5 octombrie 2017pentru modificarea pct. 3.1.3 şi 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 732 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 732 din 5 octombrie 2017pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru schimbarea sediului Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
3.DECIZIE 389 06/06/2017 DECIZIA nr. 389 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 734 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 734 din 5 octombrie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş- Cluj-Oradea»", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
5.
ORDIN 2752 11/10/2017
ORDIN nr. 2.752 din 11 octombrie 2017privind blocarea resurselor economice al cărei beneficiar real este o entitate listată, bunuri care se aflau pe nava cargo Han XIN (pavilion Panama) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
6.DECIZIE 34 15/05/2017 DECIZIA nr. 34 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1741z3 ACTE OFICIALE1.
ORDIN 120 02/10/2017
ORDIN nr. M.120 din 2 octombrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
2.
ORDIN 116 26/09/2017
ORDIN nr. M.116 din 26 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2013 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
3. DECIZIE 524 11/07/2017 DECIZIA nr. 524 din 11 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
4. ORD DE URGENŢĂ 70 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
5. ORD DE URGENŢĂ 71 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
6. HOTĂRÂRE 714 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 714 din 27 septembrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
7.
ORDIN 119 03/10/2017
ORDIN nr. 119 din 3 octombrie 2017privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
8.
ORDIN 4926 19/09/2017
ORDIN nr. 4.926 din 19 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
9. DECIZIE 420 15/06/2017 DECIZIA nr. 420 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
10. DECIZIE 432 22/06/2017 DECIZIA nr. 432 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
11.
ORDIN 1149 28/09/2017
ORDIN nr. 1.149 din 28 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
12.
ORDIN 4925 19/09/2017
ORDIN nr. 4.925 din 19 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
13.
ORDIN 5933 12/09/2017
ORDIN nr. 5.933 din 12 septembrie 2017privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "MG TEC GRUP - S.A." EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
14. DECIZIE 1367 29/09/2017 DECIZIE nr. 1.367 din 29 septembrie 2017privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii WILSON INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
15.
ORDIN 870 27/07/2017
ORDIN nr. 870 din 27 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
16.
ORDIN 1170 30/08/2017
ORDIN nr. 1.170 din 30 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
17.
ORDIN 98 16/08/2017
ORDIN nr. 98 din 16 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
18. DECIZIE 405 13/06/2017 DECIZIA nr. 405 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
19.
ORDIN 1071 13/09/2017
ORDIN nr. 1.071 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
20.
ORDIN 16413 29/09/2017
ORDIN nr. 16.413 din 29 septembrie 2017privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
21.
ORDIN 2899 04/10/2017
ORDIN nr. 2.899 din 4 octombrie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
22.
ORDIN 2736 10/10/2017
ORDIN nr. 2.736 din 10 octombrie 2017privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
23. INSTRUCŢIUNI 4 09/10/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 4. din 9 octombrie 2017privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
24. DECIZIE 354 11/05/2017 DECIZIA nr. 354 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 11 octombrie 2017
25.
ORDIN 2482 27/09/2017
ORDIN nr. 2.482 din 27 septembrie 2017privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017