Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 10/10/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.HOTĂRÂRE 716 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 716 din 5 octombrie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
2.AMENDAMENT 23/06/2017 AMENDAMENT din 23 iunie 2017convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 728 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 730 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 730 din 5 octombrie 2017pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
5.DECIZIE 23 29/09/2017 DECIZIE nr. 23 din 29 septembrie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
6.
ORDIN 1450 29/09/2017
ORDIN nr. 1.450 din 29 septembrie 2017privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
7.DECIZIE 1342 28/09/2017 DECIZIE nr. 1.342 din 28 septembrie 2017privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
1.DECIZIE 405 13/06/2017 DECIZIA nr. 405 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
2.
ORDIN 1071 13/09/2017
ORDIN nr. 1.071 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
3.
ORDIN 16413 29/09/2017
ORDIN nr. 16.413 din 29 septembrie 2017privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
4.
ORDIN 2899 04/10/2017
ORDIN nr. 2.899 din 4 octombrie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
5.
ORDIN 2736 10/10/2017
ORDIN nr. 2.736 din 10 octombrie 2017privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
6.INSTRUCŢIUNI 4 09/10/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 4. din 9 octombrie 2017privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
1.
ORDIN 1149 28/09/2017
ORDIN nr. 1.149 din 28 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
2.
ORDIN 4925 19/09/2017
ORDIN nr. 4.925 din 19 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
3.
ORDIN 5933 12/09/2017
ORDIN nr. 5.933 din 12 septembrie 2017privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "MG TEC GRUP - S.A." EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
4.DECIZIE 1367 29/09/2017 DECIZIE nr. 1.367 din 29 septembrie 2017privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii WILSON INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
5.
ORDIN 870 27/07/2017
ORDIN nr. 870 din 27 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
6.DECIZIE 432 22/06/2017 DECIZIA nr. 432 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
7.DECIZIE 420 15/06/2017 DECIZIA nr. 420 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
8.
ORDIN 1170 30/08/2017
ORDIN nr. 1.170 din 30 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
9.
ORDIN 98 16/08/2017
ORDIN nr. 98 din 16 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
1.
ORDIN 4926 19/09/2017
ORDIN nr. 4.926 din 19 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
2.
ORDIN 119 03/10/2017
ORDIN nr. 119 din 3 octombrie 2017privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 714 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 714 din 27 septembrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 71 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 70 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
6.DECIZIE 524 11/07/2017 DECIZIA nr. 524 din 11 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1741z2 ACTE OFICIALE1. ORD DE URGENŢĂ 67 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
2. ORD DE URGENŢĂ 68 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
3. ORD DE URGENŢĂ 69 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 5 octombrie 2017pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
4. HOTĂRÂRE 725 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 725 din 5 octombrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
5. HOTĂRÂRE 726 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 726 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
6. HOTĂRÂRE 727 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 727 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Damian Vasilică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
7. HOTĂRÂRE 731 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 731 din 5 octombrie 2017privind modificarea şi completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
8.
ORDIN 327 06/10/2017
ORDIN nr. 327 din 6 octombrie 2017pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017-30 iunie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
9.
ORDIN 4764 24/08/2017
ORDIN nr. 4.764 din 24 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
10. DECIZIE 62 18/09/2017 DECIZIA nr. 62 din 18 septembrie 2017referitoare la interpretarea sintagmei "probe contrare" din cuprinsul art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
11. HOTĂRÂRE 720 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 720 din 5 octombrie 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
12. HOTĂRÂRE 729 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 729 din 5 octombrie 2017privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
13. DECIZIE 641 09/10/2017 DECIZIE nr. 641 din 9 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
14.
ORDIN 120 02/10/2017
ORDIN nr. M.120 din 2 octombrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
15.
ORDIN 768 06/09/2017
ORDIN nr. 768 din 6 septembrie 2017privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
16.
ORDIN 2482 27/09/2017
ORDIN nr. 2.482 din 27 septembrie 2017privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
17. COND+PROC 27/09/2017 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
18.
ORDIN 5976 18/09/2017
ORDIN nr. 5.976 din 18 septembrie 2017privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
19. COND+PROC 27/09/2017 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
20. DECIZIE 16 09/10/2017 DECIZIE nr. 16 din 9 octombrie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-11 octombrie 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
21. DECRET 926 06/10/2017 DECRET nr. 926 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
22. DECRET 927 06/10/2017 DECRET nr. 927 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
23. DECRET 928 06/10/2017 DECRET nr. 928 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
24. DECRET 929 06/10/2017 DECRET nr. 929 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
25. DECRET 930 06/10/2017 DECRET nr. 930 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
26. DECIZIE 297 04/05/2017 DECIZIA nr. 297 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
27. DECIZIE 457 22/06/2017 DECIZIA nr. 457 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
28.
ORDIN 1262 21/09/2017
ORDIN nr. 1.262 din 21 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
29. HOTĂRÂRE 716 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 716 din 5 octombrie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
30. AMENDAMENT 23/06/2017 AMENDAMENT din 23 iunie 2017convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
31. HOTĂRÂRE 728 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
32. HOTĂRÂRE 730 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 730 din 5 octombrie 2017pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
33. DECIZIE 23 29/09/2017 DECIZIE nr. 23 din 29 septembrie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
34.
ORDIN 1450 29/09/2017
ORDIN nr. 1.450 din 29 septembrie 2017privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
35. DECIZIE 1342 28/09/2017 DECIZIE nr. 1.342 din 28 septembrie 2017privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017