Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 09/10/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 16 09/10/2017 DECIZIE nr. 16 din 9 octombrie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-11 octombrie 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
2.DECRET 926 06/10/2017 DECRET nr. 926 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
3.DECRET 927 06/10/2017 DECRET nr. 927 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
4.DECRET 928 06/10/2017 DECRET nr. 928 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
5.DECRET 929 06/10/2017 DECRET nr. 929 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
6.DECRET 930 06/10/2017 DECRET nr. 930 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
7.DECIZIE 297 04/05/2017 DECIZIA nr. 297 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
8.DECIZIE 457 22/06/2017 DECIZIA nr. 457 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
9.
ORDIN 1262 21/09/2017
ORDIN nr. 1.262 din 21 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
1.DECIZIE 62 18/09/2017 DECIZIA nr. 62 din 18 septembrie 2017referitoare la interpretarea sintagmei "probe contrare" din cuprinsul art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
2.
ORDIN 4764 24/08/2017
ORDIN nr. 4.764 din 24 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
3.
ORDIN 327 06/10/2017
ORDIN nr. 327 din 6 octombrie 2017pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017-30 iunie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 731 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 731 din 5 octombrie 2017privind modificarea şi completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 726 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 726 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 727 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 727 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Damian Vasilică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
7.HOTĂRÂRE 725 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 725 din 5 octombrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
8.ORD DE URGENŢĂ 69 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 5 octombrie 2017pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
9.ORD DE URGENŢĂ 67 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
10.ORD DE URGENŢĂ 68 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 720 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 720 din 5 octombrie 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 729 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 729 din 5 octombrie 2017privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
3.DECIZIE 641 09/10/2017 DECIZIE nr. 641 din 9 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
4.
ORDIN 120 02/10/2017
ORDIN nr. M.120 din 2 octombrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
5.
ORDIN 768 06/09/2017
ORDIN nr. 768 din 6 septembrie 2017privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
6.
ORDIN 2482 27/09/2017
ORDIN nr. 2.482 din 27 septembrie 2017privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
7.COND+PROC 27/09/2017 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
8.
ORDIN 5976 18/09/2017
ORDIN nr. 5.976 din 18 septembrie 2017privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
9.COND+PROC 27/09/2017 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1741z1 ACTE OFICIALE1. HOTĂRÂRE 706 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 706 din 27 septembrie 2017privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
2.
ORDIN 1107 23/08/2017
ORDIN nr. 1.107 din 23 august 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
3.
ORDIN 1670 04/09/2017
ORDIN nr. 1.670 din 4 septembrie 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
4.
ORDIN 2589 29/09/2017
ORDIN nr. 2.589 din 29 septembrie 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
5. HOTĂRÂRE 105 03/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 105 din 3 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
6. HOTĂRÂRE 717 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 717 din 5 octombrie 2017pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
7. HOTĂRÂRE 718 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 718 din 5 octombrie 2017privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
8. HOTĂRÂRE 722 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 722 din 5 octombrie 2017privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
9. HOTĂRÂRE 723 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
10. HOTĂRÂRE 724 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 724 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
11.
ORDIN 2590 29/09/2017
ORDIN nr. 2.590 din 29 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
12. HOTĂRÂRE 719 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 719 din 5 octombrie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
13. HOTĂRÂRE 721 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 721 din 5 octombrie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017
14.
ORDIN 4798 31/08/2017
ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017
15. PROCEDURĂ 29/09/2017 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017privind registrul entităţilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
16. HOTĂRÂRE 2 22/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017