Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 06/10/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.NORMĂ 27/09/2017 NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
2.
ORDIN 2779 28/09/2017
ORDIN nr. 2.779 din 28 septembrie 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 "Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
3.
ORDIN 1238 27/09/2017
ORDIN nr. 1.238 din 27 septembrie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
4.
ORDIN 313 13/09/2017
ORDIN nr. 313 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
5.DECIZIE 417 15/06/2017 DECIZIA nr. 417 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
6.
ORDIN 115 26/09/2017
ORDIN nr. M.115 din 26 septembrie 2017pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 72 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 4 octombrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 2 22/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
3.
ORDIN 1690 27/09/2017
ORDIN nr. 1.690 din 27 septembrie 2017privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
4.
ORDIN 1154 02/10/2017
ORDIN nr. 1.154 din 2 octombrie 2017privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 712 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 712 din 27 septembrie 2017pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Facultatea de Bioinginerie Medicală" la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 71 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 4 octombrie 2017pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare COM (2017) 240 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
7.HOTĂRÂRE 70 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 4 octombrie 2017pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 721 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 721 din 5 octombrie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017
2.
ORDIN 4798 31/08/2017
ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017
1.
ORDIN 1670 04/09/2017
ORDIN nr. 1.670 din 4 septembrie 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
2.
ORDIN 2589 29/09/2017
ORDIN nr. 2.589 din 29 septembrie 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
3.
ORDIN 1107 23/08/2017
ORDIN nr. 1.107 din 23 august 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 105 03/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 105 din 3 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 717 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 717 din 5 octombrie 2017pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 718 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 718 din 5 octombrie 2017privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 722 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 722 din 5 octombrie 2017privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 723 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 724 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 724 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
7.
ORDIN 2590 29/09/2017
ORDIN nr. 2.590 din 29 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
8.HOTĂRÂRE 719 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 719 din 5 octombrie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
9.PROCEDURĂ 29/09/2017 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017privind registrul entităţilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1740z5 ACTE OFICIALE1. HOTĂRÂRE 675 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 675 din 21 septembrie 2017privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
2.
ORDIN 1261 21/09/2017
ORDIN nr. 1.261 din 21 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
3. HOTĂRÂRE 86 28/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 septembrie 2017privind alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
4.
ORDIN 1047 03/10/2017
ORDIN nr. 1.047 din 3 octombrie 2017privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
5. HOTĂRÂRE 70 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 4 octombrie 2017pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
6. HOTĂRÂRE 71 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 4 octombrie 2017pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare COM (2017) 240 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
7. HOTĂRÂRE 72 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 4 octombrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
8. HOTĂRÂRE 712 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 712 din 27 septembrie 2017pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Facultatea de Bioinginerie Medicală" la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
9.
ORDIN 1154 02/10/2017
ORDIN nr. 1.154 din 2 octombrie 2017privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
10.
ORDIN 1690 27/09/2017
ORDIN nr. 1.690 din 27 septembrie 2017privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
11. HOTĂRÂRE 2 22/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
12. DECIZIE 417 15/06/2017 DECIZIA nr. 417 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
13.
ORDIN 115 26/09/2017
ORDIN nr. M.115 din 26 septembrie 2017pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
14.
ORDIN 313 13/09/2017
ORDIN nr. 313 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
15.
ORDIN 1238 27/09/2017
ORDIN nr. 1.238 din 27 septembrie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
16. NORMĂ 27/09/2017 NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
17.
ORDIN 2779 28/09/2017
ORDIN nr. 2.779 din 28 septembrie 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 "Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017