Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 05/10/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 373 30/05/2017 DECIZIA nr. 373 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
2.DECIZIE 404 13/06/2017 DECIZIA nr. 404 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
3.DECIZIE 505 04/07/2017 DECIZIA nr. 505 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
4.
ORDIN 2540 28/09/2017
ORDIN nr. 2.540 din 28 septembrie 2017pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
5.
ORDIN 2541 28/09/2017
ORDIN nr. 2.541 din 28 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 85 25/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 85 din 25 septembrie 2017pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 EMITENT: Camera Auditorilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
1.
ORDIN 1047 03/10/2017
ORDIN nr. 1.047 din 3 octombrie 2017privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 86 28/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 septembrie 2017privind alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
3.
ORDIN 1261 21/09/2017
ORDIN nr. 1.261 din 21 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1740z4 ACTE OFICIALE1. HOTĂRÂRE 707 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 707 din 27 septembrie 2017privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv a scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
2. HOTĂRÂRE 691 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 691 din 21 septembrie 2017privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 4 octombrie 2017
3. HOTĂRÂRE 692 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 692 din 27 septembrie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Academiei Române EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 4 octombrie 2017
4. HOTĂRÂRE 106 03/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 106 din 3 octombrie 2017privind cererea de urmărire penală a domnului senator Viorel Ilie, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
5. DECIZIE 206 30/03/2017 DECIZIA nr. 206 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
6. DECIZIE 480 27/06/2017 DECIZIA nr. 480 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
7.
ORDIN 1160 02/10/2017
ORDIN nr. 1.160 din 2 octombrie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
8.
ORDIN 1161 02/10/2017
ORDIN nr. 1.161 din 2 octombrie 2017privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
9.
ORDIN 1162 02/10/2017
ORDIN nr. 1.162 din 2 octombrie 2017privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
10.
ORDIN 2591 29/09/2017
ORDIN nr. 2.591 din 29 septembrie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
11. INSTRUCŢIUNI 3 03/10/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 3 din 3 octombrie 2017privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
12. DECIZIE 406 13/06/2017 DECIZIA nr. 406 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 334 alin. (4) din Codul penal, prin raportare la prevederile art. 112 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
13. DECIZIE 506 04/07/2017 DECIZIA nr. 506 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
14. DECIZIE 511 04/07/2017 DECIZIA nr. 511 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
15. DECIZIE 634 04/10/2017 DECIZIE nr. 634 din 4 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul de către domnul Dorel Tudor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
16. DECIZIE 635 04/10/2017 DECIZIE nr. 635 din 4 octombrie 2017privind numirea doamnei Luisa-Mădălina Maria în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
17. DECIZIE 636 04/10/2017 DECIZIE nr. 636 din 4 octombrie 2017privind numirea doamnei Ecaterina-Milica Dobrotă în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
18. DECIZIE 637 04/10/2017 DECIZIE nr. 637 din 4 octombrie 2017privind numirea doamnei Daniela Mincu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
19. DECIZIE 638 04/10/2017 DECIZIE nr. 638 din 4 octombrie 2017privind numirea domnului Dan Trăsnea în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
20. DECIZIE 639 04/10/2017 DECIZIE nr. 639 din 4 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
21. DECIZIE 640 04/10/2017 DECIZIE nr. 640 din 4 octombrie 2017pentru numirea doamnei Roxana-Cezarina Bănică în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
22.
RECTIFICARE 622 21/09/2017
RECTIFICARE nr. 622 din 21 septembrie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 622/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
23. DECIZIE 373 30/05/2017 DECIZIA nr. 373 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
24. DECIZIE 404 13/06/2017 DECIZIA nr. 404 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
25. DECIZIE 505 04/07/2017 DECIZIA nr. 505 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
26.
ORDIN 2540 28/09/2017
ORDIN nr. 2.540 din 28 septembrie 2017pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
27.
ORDIN 2541 28/09/2017
ORDIN nr. 2.541 din 28 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
28. HOTĂRÂRE 85 25/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 85 din 25 septembrie 2017pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 EMITENT: Camera Auditorilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
29. HOTĂRÂRE 703 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 703 din 27 septembrie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
30.
ORDIN 2853 29/09/2017
ORDIN nr. 2.853 din 29 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
31.
RECTIFICARE 641 07/09/2017
RECTIFICARE nr. 641 din 7 septembrie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 641/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017