Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 03/10/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 453 22/06/2017 DECIZIA nr. 453 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
2.
ORDIN 1252 19/09/2017
ORDIN nr. 1.252 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 708 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 708 din 27 septembrie 2017privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
1.DECIZIE 362 30/05/2017 DECIZIA nr. 362 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 şi art. 319 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie 2017
1.DECIZIE 342 11/05/2017 DECIZIA nr. 342 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
2.DECIZIE 402 13/06/2017 DECIZIA nr. 402 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (4) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
3.DECIZIE 495 04/07/2017 DECIZIA nr. 495 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
4.DECIZIE 630 03/10/2017 DECIZIE nr. 630 din 3 octombrie 2017privind eliberarea domnului Iulian Offenberg din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
5.DECIZIE 631 03/10/2017 DECIZIE nr. 631 din 3 octombrie 2017privind numirea domnului Gigi Dragomir în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
6.DECIZIE 632 03/10/2017 DECIZIE nr. 632 din 3 octombrie 2017privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
7.DECIZIE 633 03/10/2017 DECIZIE nr. 633 din 3 octombrie 2017privind numirea domnului Iulian Cliseru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
8.HOTĂRÂRE 20 03/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 3 octombrie 2017privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene constituite la alegerile locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
9.
RECTIFICARE 641 07/09/2017
RECTIFICARE nr. 641 din 7 septembrie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 641/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 703 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 703 din 27 septembrie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
2.DECIZIE 485 27/06/2017 DECIZIA nr. 485 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi ale acestui act normativ în ansamblul său, precum şi cea a prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
3.DECIZIE 358 11/05/2017 DECIZIA nr. 358 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
4.
ORDIN 2853 29/09/2017
ORDIN nr. 2.853 din 29 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 3 23/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 23 septembrie 2017cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 704 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 704 din 27 septembrie 2017privind modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
7.PROCEDURĂ 29/09/2017 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
8.PROCEDURĂ 29/09/2017 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 713 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 713 din 27 septembrie 2017pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", în subordinea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
2.DECRET 925 02/10/2017 DECRET nr. 925 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
3.DECRET 923 02/10/2017 DECRET nr. 923 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
4.DECRET 924 02/10/2017 DECRET nr. 924 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
5.DECRET 922 02/10/2017 DECRET nr. 922 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
6.DECRET 919 02/10/2017 DECRET nr. 919 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
7.DECRET 921 02/10/2017 DECRET nr. 921 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
8.DECRET 920 02/10/2017 DECRET nr. 920 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
9.DECRET 917 02/10/2017 DECRET nr. 917 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
10.DECRET 918 02/10/2017 DECRET nr. 918 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
11.DECRET 916 02/10/2017 DECRET nr. 916 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
12.DECRET 915 02/10/2017 DECRET nr. 915 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
13.DECRET 913 02/10/2017 DECRET nr. 913 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
14.DECRET 914 02/10/2017 DECRET nr. 914 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
15.DECRET 912 02/10/2017 DECRET nr. 912 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
16.DECRET 910 02/10/2017 DECRET nr. 910 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
17.DECRET 911 02/10/2017 DECRET nr. 911 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
18.DECRET 909 02/10/2017 DECRET nr. 909 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
19.DECRET 907 02/10/2017 DECRET nr. 907 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
20.DECRET 908 02/10/2017 DECRET nr. 908 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
21.DECRET 906 02/10/2017 DECRET nr. 906 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
22.DECRET 905 02/10/2017 DECRET nr. 905 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
23.DECRET 904 02/10/2017 DECRET nr. 904 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
24.DECRET 902 02/10/2017 DECRET nr. 902 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
25.DECRET 903 02/10/2017 DECRET nr. 903 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
26.DECRET 901 02/10/2017 DECRET nr. 901 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
27.DECRET 900 02/10/2017 DECRET nr. 900 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
28.DECRET 899 02/10/2017 DECRET nr. 899 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
29.DECRET 896 02/10/2017 DECRET nr. 896 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
30.DECRET 895 02/10/2017 DECRET nr. 895 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
31.DECRET 893 02/10/2017 DECRET nr. 893 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
32.DECRET 894 02/10/2017 DECRET nr. 894 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
33.DECRET 885 02/10/2017 DECRET nr. 885 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
34.DECRET 886 02/10/2017 DECRET nr. 886 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
35.DECRET 897 02/10/2017 DECRET nr. 897 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
36.DECRET 898 02/10/2017 DECRET nr. 898 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
37.DECRET 891 02/10/2017 DECRET nr. 891 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
38.DECRET 892 02/10/2017 DECRET nr. 892 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
39.DECRET 887 02/10/2017 DECRET nr. 887 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
40.DECRET 888 02/10/2017 DECRET nr. 888 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
41.DECRET 889 02/10/2017 DECRET nr. 889 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
42.DECRET 890 02/10/2017 DECRET nr. 890 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
43.DECRET 884 02/10/2017 DECRET nr. 884 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1740z2 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 539 13/07/2017 DECIZIA nr. 539 din 13 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^3 lit. a) şi d), art. 296^21, art. 296^22, art. 296^25, art. 296^27 şi ale art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
2. DECRET 882 28/09/2017 DECRET nr. 882 din 28 septembrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
3. HOTĂRÂRE 99 26/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 99 din 26 septembrie 2017privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - COM (2017) 275 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
4. HOTĂRÂRE 100 26/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 100 din 26 septembrie 2017privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor - COM (2017) 277 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
5. HOTĂRÂRE 101 26/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 101 din 26 septembrie 2017privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveşte cerinţele de control şi de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier - COM (2017) 278 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
6. HOTĂRÂRE 102 26/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 102 din 26 septembrie 2017privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri - COM (2017) 282 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
7. HOTĂRÂRE 103 26/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 103 din 26 septembrie 2017privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe) şi a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte procedurile şi autorităţile implicate în autorizarea contrapărţilor centrale şi cerinţele pentru recunoaşterea contrapărţilor centrale din ţări terţe - COM (2017) 331 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
8. HOTĂRÂRE 104 26/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 104 din 26 septembrie 2017privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal în legătură cu modalităţile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
9. HOTĂRÂRE 693 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 693 din 27 septembrie 2017privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
10. AMENDAMENT 01/07/2017 AMENDAMENT din 31 iulie 2017convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
11.
ORDIN 1249 19/09/2017
ORDIN nr. 1.249 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
12.
ORDIN 5061 26/09/2017
ORDIN nr. 5.061 din 26 septembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
13. METODOLOGIE 26/09/2017 METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
14. HOTĂRÂRE 685 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 685 din 21 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 2 octombrie 2017
15. DECRET 883 02/10/2017 DECRET nr. 883 din 2 octombrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
16. DECIZIE 394 13/06/2017 DECIZIA nr. 394 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^3 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
17. HOTĂRÂRE 684 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 684 din 21 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
18. HOTĂRÂRE 705 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 705 din 27 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
19. DECIZIE 629 02/10/2017 DECIZIE nr. 629 din 2 octombrie 2017pentru numirea domnului Sorin-Vintilă Meşter în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
20.
ORDIN 1142 28/09/2017
ORDIN nr. 1.142 din 28 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
21. DECIZIE 362 30/05/2017 DECIZIA nr. 362 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 şi art. 319 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie 2017
22. DECIZIE 453 22/06/2017 DECIZIA nr. 453 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
23.
ORDIN 1252 19/09/2017
ORDIN nr. 1.252 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
24. HOTĂRÂRE 708 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 708 din 27 septembrie 2017privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
25. HOTĂRÂRE 682 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 682 din 21 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
26.
LEGE 197 29/09/2017
LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017