Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 02/10/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
LEGE 196 29/09/2017
LEGE nr. 196 din 29 septembrie 2017pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
2.DECRET 874 28/09/2017 DECRET nr. 874 din 28 septembrie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
3.
LEGE 197 29/09/2017
LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
4.DECRET 875 28/09/2017 DECRET nr. 875 din 28 septembrie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
1.DECRET 883 02/10/2017 DECRET nr. 883 din 2 octombrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
2.DECIZIE 394 13/06/2017 DECIZIA nr. 394 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^3 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 684 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 684 din 21 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 705 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 705 din 27 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
5.DECIZIE 629 02/10/2017 DECIZIE nr. 629 din 2 octombrie 2017pentru numirea domnului Sorin-Vintilă Meşter în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
6.
ORDIN 1142 28/09/2017
ORDIN nr. 1.142 din 28 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 685 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 685 din 21 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 2 octombrie 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1740z1 ACTE OFICIALE1. REGULAMENT 10 27/09/2017 REGULAMENT nr. 10 din 27 septembrie 2017privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 29 septembrie 2017
2. HOTĂRÂRE 65 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 65 din 27 septembrie 2017pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
3. HOTĂRÂRE 66 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 66 din 27 septembrie 2017privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
4. HOTĂRÂRE 70 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 27 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
5. HOTĂRÂRE 71 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 27 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
6. HOTĂRÂRE 72 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 27 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
7. HOTĂRÂRE 73 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 73 din 27 septembrie 2017privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
8. HOTĂRÂRE 74 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 74 din 27 septembrie 2017privind numirea unui membru supleant în Consiliul Naţional al Audiovizualului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
9. HOTĂRÂRE 75 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 75 din 27 septembrie 2017privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
10. DECRET 876 28/09/2017 DECRET nr. 876 din 28 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
11. DECRET 877 28/09/2017 DECRET nr. 877 din 28 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
12. DECRET 878 28/09/2017 DECRET nr. 878 din 28 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
13. DECRET 879 28/09/2017 DECRET nr. 879 din 28 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
14. DECRET 880 28/09/2017 DECRET nr. 880 din 28 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
15. DECRET 881 28/09/2017 DECRET nr. 881 din 28 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
16. HOTĂRÂRE 696 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 696 din 27 septembrie 2017privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
17. REGULAMENT 9 22/09/2017 REGULAMENT nr. 9 din 22 septembrie 2017pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
18.
RECTIFICARE 966 30/08/2017
RECTIFICARE nr. 966 din 30 august 2017referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 966/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017
19. DECIZIE 500 04/07/2017 DECIZIA nr. 500 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 29 septembrie 2017
20. HOTĂRÂRE 697 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 697 din 27 septembrie 2017pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 29 septembrie 2017
21. DECIZIE 401 13/06/2017 DECIZIA nr. 401 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017
22. HOTĂRÂRE 699 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 699 din 27 septembrie 2017privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017
23.
ORDIN 87 28/09/2017
ORDIN nr. 87 din 28 septembrie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017
24.
ORDIN 88 28/09/2017
ORDIN nr. 88 din 28 septembrie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017
25.
ORDIN 89 28/09/2017
ORDIN nr. 89 din 28 septembrie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017
26.
ORDIN 90 28/09/2017
ORDIN nr. 90 din 28 septembrie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017
27.
ORDIN 91 28/09/2017
ORDIN nr. 91 din 28 septembrie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017
28. HOTĂRÂRE 67 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 septembrie 2017privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
29. HOTĂRÂRE 68 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 27 septembrie 2017pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
30. HOTĂRÂRE 69 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 27 septembrie 2017privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
31. HOTĂRÂRE 698 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 698 din 27 septembrie 2017privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
32. HOTĂRÂRE 682 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 682 din 21 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
33. HOTĂRÂRE 709 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 709 din 27 septembrie 2017privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. şi "AMROMCO ENERGY" - S.R.L. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
34. HOTĂRÂRE 710 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 710 din 27 septembrie 2017privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi "AMROMCO ENERGY" - S.R.L. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
35. HOTĂRÂRE 711 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 711 din 27 septembrie 2017privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi a unor acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
36.
LEGE 196 29/09/2017
LEGE nr. 196 din 29 septembrie 2017pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
37. DECRET 874 28/09/2017 DECRET nr. 874 din 28 septembrie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
38.
LEGE 197 29/09/2017
LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
39. DECRET 875 28/09/2017 DECRET nr. 875 din 28 septembrie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017