Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 11/08/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 5559 02/08/2017
ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 11 august 2017
1.
ORDIN 854 08/08/2017
ORDIN nr. 854 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
2.
ORDIN 931 10/08/2017
ORDIN nr. 931 din 10 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
3.HOTĂRÂRE 575 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 august 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
4.HOTĂRÂRE 571 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
5.DECIZIE 277 04/05/2017 DECIZIA nr. 277 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
6.DECIZIE 330 11/05/2017 DECIZIA nr. 330 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
1.DECIZIE 238 06/04/2017 DECIZIA nr. 238 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
2.DECIZIE 312 09/05/2017 DECIZIA nr. 312 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
3.ORDONANŢĂ 11 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 11 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
4.HOTĂRÂRE 573 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 573 din 9 august 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
5.HOTĂRÂRE 574 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 574 din 9 august 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere clădire de învăţământ (pregătire) şi administrativă din Cazarma Băneasa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
6.HOTĂRÂRE 576 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 576 din 9 august 2017privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
1.
ORDIN 3825 31/07/2017
ORDIN nr. 3.825 din 31 iulie 2017privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "IAŞI INDUSTRIAL PARK - S.R.L." EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
2.
ORDIN 1457 18/07/2017
ORDIN nr. 1.457 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
3.
ORDIN 846 03/08/2017
ORDIN nr. 846 din 3 august 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
4.
ORDIN 735 10/07/2017
ORDIN nr. 735 din 10 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
5.
ORDIN 1446 09/08/2017
ORDIN nr. 1.446 din 9 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
6.HOTĂRÂRE 559 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 559 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
7.DECIZIE 492 27/06/2017 DECIZIA nr. 492 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
8.DECIZIE 299 04/05/2017 DECIZIA nr. 299 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
9.DECIZIE 271 27/04/2017 DECIZIA nr. 271 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) şi art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
10.
ORDIN 855 08/08/2017
ORDIN nr. 855 din 8 august 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1732z5a ACTE OFICIALE1. ORDONANŢĂ 9 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 9 din 9 august 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
2.
ORDIN 604 31/05/2017
ORDIN nr. 604 din 31 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
3.
ORDIN 1329 02/08/2017
ORDIN nr. 1.329 din 2 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
4.
ORDIN 856 11/06/2017
ORDIN nr. 856 din 11 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
5.
ORDIN 745 06/07/2017
ORDIN nr. 745 din 6 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
6.
ORDIN 1439 08/08/2017
ORDIN nr. 1.439 din 8 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
7.
ORDIN 1459 18/07/2017
ORDIN nr. 1.459 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
8. ORDONANŢĂ 10 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 10 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
9. HOTĂRÂRE 566 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 566 din 4 august 2017pentru declasificarea Notei raport şi a Situaţiilor centralizatoare privind produse şi bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării Naţionale în luna iunie 1990 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
10. ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
11. HOTĂRÂRE 560 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 560 din 4 august 2017pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
12.
ORDIN 1090 31/07/2017
ORDIN nr. 1.090 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
13.
RECTIFICARE 282 27/04/2017
RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
Actualizarea 1732z5b ACTE OFICIALE1. DECRET 837 09/08/2017 DECRET nr. 837 din 9 august 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
2. HOTĂRÂRE 548 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2017privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
3. COND+PROC 27/07/2017 CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
4.
ORDIN 889 31/07/2017
ORDIN nr. 889 din 31 iulie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
5. REGULAMENT 31/07/2017 REGULAMENT din 31 iulie 2017privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
6. DECIZIE 276 04/05/2017 DECIZIA nr. 276 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
7. DECIZIE 349 11/05/2017 DECIZIA nr. 349 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
8.
ORDIN 273 03/08/2017
ORDIN nr. 273 din 3 august 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
9. HOTĂRÂRE 565 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
10. DECIZIE 583 10/08/2017 DECIZIE nr. 583 din 10 august 2017pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
11. DECIZIE 584 10/08/2017 DECIZIE nr. 584 din 10 august 2017pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
12. DECIZIE 585 10/08/2017 DECIZIE nr. 585 din 10 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
13. DECIZIE 586 10/08/2017 DECIZIE nr. 586 din 10 august 2017pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
14. DECIZIE 587 10/08/2017 DECIZIE nr. 587 din 10 august 2017pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
15. DECIZIE 309 09/05/2017 DECIZIA nr. 309 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. a), precum şi aleart. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
16. HOTĂRÂRE 568 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 568 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
17. HOTĂRÂRE 570 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
18.
ORDIN 82 07/08/2017
ORDIN nr. M.82 din 7 august 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
19. DECIZIE 277 04/05/2017 DECIZIA nr. 277 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
20. DECIZIE 330 11/05/2017 DECIZIA nr. 330 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
21. HOTĂRÂRE 571 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
22. HOTĂRÂRE 575 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 august 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
23.
ORDIN 931 10/08/2017
ORDIN nr. 931 din 10 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
24.
ORDIN 854 08/08/2017
ORDIN nr. 854 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
25.
ORDIN 5559 02/08/2017
ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 11 august 2017
26.
ORDIN 893 02/08/2017
ORDIN nr. 893 din 2 august 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
27. DECIZIE 1111 26/07/2017 DECIZIE nr. 1.111 din 26 iulie 2017privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
28. ORDONANŢĂ 9 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 9 din 9 august 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
29. ORDONANŢĂ 10 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 10 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017