Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 10/08/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 1116 08/08/2017
ORDIN nr. 1.116 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017
2.
ORDIN 1117 08/08/2017
ORDIN nr. 1.117 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017
1.HOTĂRÂRE 570 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
2.DECIZIE 309 09/05/2017 DECIZIA nr. 309 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. a), precum şi aleart. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
3.
ORDIN 82 07/08/2017
ORDIN nr. M.82 din 7 august 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
4.HOTĂRÂRE 568 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 568 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
5.HOTĂRÂRE 566 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 566 din 4 august 2017pentru declasificarea Notei raport şi a Situaţiilor centralizatoare privind produse şi bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării Naţionale în luna iunie 1990 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
6.ORDONANŢĂ 10 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 10 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
1.DECIZIE 587 10/08/2017 DECIZIE nr. 587 din 10 august 2017pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
2.DECIZIE 585 10/08/2017 DECIZIE nr. 585 din 10 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
3.DECIZIE 586 10/08/2017 DECIZIE nr. 586 din 10 august 2017pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
4.DECIZIE 583 10/08/2017 DECIZIE nr. 583 din 10 august 2017pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
5.DECIZIE 584 10/08/2017 DECIZIE nr. 584 din 10 august 2017pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
6.HOTĂRÂRE 565 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
1.
ORDIN 604 31/05/2017
ORDIN nr. 604 din 31 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
2.
ORDIN 1329 02/08/2017
ORDIN nr. 1.329 din 2 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
3.
ORDIN 856 11/06/2017
ORDIN nr. 856 din 11 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
4.
ORDIN 745 06/07/2017
ORDIN nr. 745 din 6 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
5.
ORDIN 1439 08/08/2017
ORDIN nr. 1.439 din 8 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
6.
ORDIN 1459 18/07/2017
ORDIN nr. 1.459 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
7.
ORDIN 273 03/08/2017
ORDIN nr. 273 din 3 august 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
8.DECIZIE 349 11/05/2017 DECIZIA nr. 349 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
9.DECIZIE 276 04/05/2017 DECIZIA nr. 276 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
10.ORDONANŢĂ 9 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 9 din 9 august 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
1.REGULAMENT 31/07/2017 REGULAMENT din 31 iulie 2017privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
2.
ORDIN 889 31/07/2017
ORDIN nr. 889 din 31 iulie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
3.COND+PROC 27/07/2017 CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
4.DECRET 837 09/08/2017 DECRET nr. 837 din 9 august 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
5.HOTĂRÂRE 548 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2017privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1732z4 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 211 04/04/2017 DECIZIA nr. 211 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
2. DECIZIE 430 21/06/2017 DECIZIA nr. 430 din 21 iunie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
3.
ORDIN 1441 08/08/2017
ORDIN nr. 1.441 din 8 august 2017privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
4. DECIZIE 1111 26/07/2017 DECIZIE nr. 1.111 din 26 iulie 2017privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
5.
ORDIN 983 20/07/2017
ORDIN nr. 983 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Curtea de Conturi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
6.
ORDIN 960 20/07/2017
ORDIN nr. 960 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
7. HOTĂRÂRE 549 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 549 din 4 august 2017pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
8. HOTĂRÂRE 560 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 560 din 4 august 2017pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
9. HOTĂRÂRE 561 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 561 din 4 august 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
10. HOTĂRÂRE 562 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 562 din 4 august 2017privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
11. HOTĂRÂRE 563 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 563 din 4 august 2017privind declararea proiectului "Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
12. HOTĂRÂRE 564 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
13. HOTĂRÂRE 567 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 567 din 4 august 2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
14.
ORDIN 4511 03/08/2017
ORDIN nr. 4.511 din 3 august 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
15. NORMĂ 03/08/2017 NORME METODOLOGICE din 3 august 2017privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
16. DECIZIE 95 28/02/2017 DECIZIA nr. 95 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
17. HOTĂRÂRE 569 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 569 din 4 august 2017pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
18. REGULAMENT 04/08/2017 REGULAMENT din 4 august 2017privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
19.
ORDIN 1090 31/07/2017
ORDIN nr. 1.090 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
20.
ORDIN 75 09/08/2017
ORDIN nr. 75 din 9 august 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
21. DECRET 838 09/08/2017 DECRET nr. 838 din 9 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
22. DECRET 839 09/08/2017 DECRET nr. 839 din 9 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
23. DECIZIE 574 09/08/2017 DECIZIE nr. 574 din 9 august 2017privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
24. DECIZIE 575 09/08/2017 DECIZIE nr. 575 din 9 august 2017pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
25. DECIZIE 576 09/08/2017 DECIZIE nr. 576 din 9 august 2017pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
26. DECIZIE 577 09/08/2017 DECIZIE nr. 577 din 9 august 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
27. DECIZIE 578 09/08/2017 DECIZIE nr. 578 din 9 august 2017privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
28. DECIZIE 579 09/08/2017 DECIZIE nr. 579 din 9 august 2017privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
29. DECIZIE 580 09/08/2017 DECIZIE nr. 580 din 9 august 2017pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
30. DECIZIE 581 09/08/2017 DECIZIE nr. 581 din 9 august 2017privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
31. DECIZIE 582 09/08/2017 DECIZIE nr. 582 din 9 august 2017privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
32.
RECTIFICARE 282 27/04/2017
RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
33.
ORDIN 1116 08/08/2017
ORDIN nr. 1.116 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017
34.
ORDIN 1117 08/08/2017
ORDIN nr. 1.117 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017
35. ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017