Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 09/08/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECRET 838 09/08/2017 DECRET nr. 838 din 9 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
2.DECRET 839 09/08/2017 DECRET nr. 839 din 9 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
3.DECIZIE 574 09/08/2017 DECIZIE nr. 574 din 9 august 2017privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
4.DECIZIE 575 09/08/2017 DECIZIE nr. 575 din 9 august 2017pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
5.DECIZIE 576 09/08/2017 DECIZIE nr. 576 din 9 august 2017pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
6.DECIZIE 577 09/08/2017 DECIZIE nr. 577 din 9 august 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
7.DECIZIE 578 09/08/2017 DECIZIE nr. 578 din 9 august 2017privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
8.DECIZIE 579 09/08/2017 DECIZIE nr. 579 din 9 august 2017privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
9.DECIZIE 580 09/08/2017 DECIZIE nr. 580 din 9 august 2017pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
10.DECIZIE 581 09/08/2017 DECIZIE nr. 581 din 9 august 2017privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
11.DECIZIE 582 09/08/2017 DECIZIE nr. 582 din 9 august 2017privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
12.
RECTIFICARE 282 27/04/2017
RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
1.DECIZIE 95 28/02/2017 DECIZIA nr. 95 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
2.HOTĂRÂRE 569 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 569 din 4 august 2017pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
3.REGULAMENT 04/08/2017 REGULAMENT din 4 august 2017privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
4.
ORDIN 1090 31/07/2017
ORDIN nr. 1.090 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
5.
ORDIN 75 09/08/2017
ORDIN nr. 75 din 9 august 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
1.
ORDIN 960 20/07/2017
ORDIN nr. 960 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
2.
ORDIN 983 20/07/2017
ORDIN nr. 983 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Curtea de Conturi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
3.
ORDIN 1441 08/08/2017
ORDIN nr. 1.441 din 8 august 2017privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
4.DECIZIE 1111 26/07/2017 DECIZIE nr. 1.111 din 26 iulie 2017privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
5.DECIZIE 211 04/04/2017 DECIZIA nr. 211 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
6.DECIZIE 430 21/06/2017 DECIZIA nr. 430 din 21 iunie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
1.HOTĂRÂRE 560 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 560 din 4 august 2017pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
2.HOTĂRÂRE 561 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 561 din 4 august 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
3.HOTĂRÂRE 549 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 549 din 4 august 2017pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
4.HOTĂRÂRE 562 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 562 din 4 august 2017privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
5.HOTĂRÂRE 563 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 563 din 4 august 2017privind declararea proiectului "Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
6.HOTĂRÂRE 564 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
7.HOTĂRÂRE 567 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 567 din 4 august 2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
8.
ORDIN 4511 03/08/2017
ORDIN nr. 4.511 din 3 august 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
9.NORMĂ 03/08/2017 NORME METODOLOGICE din 3 august 2017privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1732z3a ACTE OFICIALE1. DECIZIE 370 30/05/2017 DECIZIA nr. 370 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul Competent să judece recursul în interesul legii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
2. DECIZIE 390 06/06/2017 DECIZIA nr. 390 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
3. ORDONANŢĂ 8 04/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 8 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
4. HOTĂRÂRE 518 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
5.
ORDIN 906 03/08/2017
ORDIN nr. 906 din 3 august 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
6.
ORDIN 64 26/07/2017
ORDIN nr. 64 din 26 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
7. INSTRUCŢIUNI 94 31/07/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
8. ORD DE URGENŢĂ 56 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
9. ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
Actualizarea 1732z3b ACTE OFICIALE1.
ORDIN 1033 26/07/2017
ORDIN nr. 1.033 din 26 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
2.
ORDIN 1089 31/07/2017
ORDIN nr. 1.089 din 31 iulie 2017pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
3.
ORDIN 2326 02/08/2017
ORDIN nr. 2.326 din 2 august 2017privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
4. DECIZIE 92 28/02/2017 DECIZIA nr. 92 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
5. DECIZIE 316 09/05/2017 DECIZIA nr. 316 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
6.
ORDIN 271 31/07/2017
ORDIN nr. 271 din 31 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
7. HOTĂRÂRE 71 31/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
8. DECIZIE 14 08/08/2017 DECIZIE nr. 14 din 8 august 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017
9.
ORDIN 3649 13/07/2017
ORDIN nr. 3.649 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017
10. HOTĂRÂRE 558 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
11.
ORDIN 1028 25/07/2017
ORDIN nr. 1.028 din 25 iulie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
12.
ORDIN 1029 25/07/2017
ORDIN nr. 1.029 din 25 iulie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
13.
ORDIN 1195 24/07/2017
ORDIN nr. 1.195 din 24 iulie 2017pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
14. AMENDAMENT 12/06/2015 AMENDAMENTE din 12 iunie 2015la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
15. ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
16. HOTĂRÂRE 518 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017