Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 08/08/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 897 17/07/2017
ORDIN nr. 897 din 17 iulie 2017pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 8 august 2017
2.REGLEMENTĂRI 17/07/2017 REGLEMENTARE din 17 iulie 2017aeronautică civilă română RACR-CP "Certificarea paraşutelor" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 8 august 2017
1.AMENDAMENT 12/06/2015 AMENDAMENTE din 12 iunie 2015la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
2.
ORDIN 1029 25/07/2017
ORDIN nr. 1.029 din 25 iulie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
3.
ORDIN 1195 24/07/2017
ORDIN nr. 1.195 din 24 iulie 2017pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
4.
ORDIN 1028 25/07/2017
ORDIN nr. 1.028 din 25 iulie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
5.HOTĂRÂRE 558 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
1.DECIZIE 14 08/08/2017 DECIZIE nr. 14 din 8 august 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017
2.
ORDIN 3649 13/07/2017
ORDIN nr. 3.649 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017
1.DECIZIE 92 28/02/2017 DECIZIA nr. 92 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
2.HOTĂRÂRE 71 31/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
3.DECIZIE 316 09/05/2017 DECIZIA nr. 316 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
4.
ORDIN 271 31/07/2017
ORDIN nr. 271 din 31 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
1.
ORDIN 1033 26/07/2017
ORDIN nr. 1.033 din 26 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
2.
ORDIN 1089 31/07/2017
ORDIN nr. 1.089 din 31 iulie 2017pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
3.
ORDIN 2326 02/08/2017
ORDIN nr. 2.326 din 2 august 2017privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
4.ORDONANŢĂ 8 04/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 8 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
5.DECIZIE 390 06/06/2017 DECIZIA nr. 390 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
6.DECIZIE 370 30/05/2017 DECIZIA nr. 370 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul Competent să judece recursul în interesul legii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
7.HOTĂRÂRE 518 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1732z2a ACTE OFICIALE1.
ORDIN 585 24/05/2017
ORDIN nr. 585 din 24 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
2.
ORDIN 893 02/08/2017
ORDIN nr. 893 din 2 august 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
3. DECIZIE 1033 27/07/2017 DECIZIE nr. 1.033 din 27 iulie 2017privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
4. DECIZIE 12 07/08/2017 DECIZIE nr. 12 din 7 august 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
5. DECIZIE 284 04/05/2017 DECIZIA nr. 284 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
6.
ORDIN 1178 31/07/2017
ORDIN nr. 1.178 din 31 iulie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
7. ORD DE URGENŢĂ 52 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
8. ORD DE URGENŢĂ 53 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
9. ORD DE URGENŢĂ 54 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
10. ORD DE URGENŢĂ 55 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
Actualizarea 1732z2b ACTE OFICIALE1. DECIZIE 317 09/05/2017 DECIZIA nr. 317 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 336 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
2.
ORDIN 906 03/08/2017
ORDIN nr. 906 din 3 august 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
3.
ORDIN 64 26/07/2017
ORDIN nr. 64 din 26 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
4. INSTRUCŢIUNI 94 31/07/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
5. DECIZIE 13 07/08/2017 DECIZIE nr. 13 din 7 august 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
6. DECIZIE 279 04/05/2017 DECIZIA nr. 279 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
7. DECIZIE 322 09/05/2017 DECIZIA nr. 322 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal şi ale art. 246 din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
8. DECIZIE 327 09/05/2017 DECIZIA nr. 327 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
9. ORD DE URGENŢĂ 56 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
10. ORD DE URGENŢĂ 57 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
11. HOTĂRÂRE 557 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 557 din 4 august 2017privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
12.
ORDIN 281 31/07/2017
ORDIN nr. 281 din 31 iulie 2017privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
13.
ORDIN 1183 21/07/2017
ORDIN nr. 1.183 din 21 iulie 2017pentru publicarea acceptării amendamentului din 2017 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
14. REGULAMENT 6 02/08/2017 REGULAMENT nr. 6 din 2 august 2017privind Fondul naţional de protecţie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
15. ORD DE URGENŢĂ 58 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
16. ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
17. ORD DE URGENŢĂ 60 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
18. ORD DE URGENŢĂ 61 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
19.
ORDIN 897 17/07/2017
ORDIN nr. 897 din 17 iulie 2017pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 8 august 2017
20. REGLEMENTĂRI 17/07/2017 REGLEMENTARE din 17 iulie 2017aeronautică civilă română RACR-CP "Certificarea paraşutelor" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 8 august 2017