Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 07/08/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.ORD DE URGENŢĂ 52 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 53 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 54 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 55 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 58 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 60 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 61 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
1.DECIZIE 13 07/08/2017 DECIZIE nr. 13 din 7 august 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 57 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
3.DECIZIE 327 09/05/2017 DECIZIA nr. 327 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
4.DECIZIE 322 09/05/2017 DECIZIA nr. 322 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal şi ale art. 246 din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
5.DECIZIE 279 04/05/2017 DECIZIA nr. 279 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
6.ORD DE URGENŢĂ 56 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
7.HOTĂRÂRE 557 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 557 din 4 august 2017privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
8.
ORDIN 281 31/07/2017
ORDIN nr. 281 din 31 iulie 2017privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
9.
ORDIN 1183 21/07/2017
ORDIN nr. 1.183 din 21 iulie 2017pentru publicarea acceptării amendamentului din 2017 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
10.REGULAMENT 6 02/08/2017 REGULAMENT nr. 6 din 2 august 2017privind Fondul naţional de protecţie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
1.INSTRUCŢIUNI 94 31/07/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
2.
ORDIN 1178 31/07/2017
ORDIN nr. 1.178 din 31 iulie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
3.DECIZIE 284 04/05/2017 DECIZIA nr. 284 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
4.DECIZIE 12 07/08/2017 DECIZIE nr. 12 din 7 august 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
1.DECIZIE 1033 27/07/2017 DECIZIE nr. 1.033 din 27 iulie 2017privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
2.
ORDIN 585 24/05/2017
ORDIN nr. 585 din 24 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
3.
ORDIN 893 02/08/2017
ORDIN nr. 893 din 2 august 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
1.REGULAMENT 24/05/2017 REGULAMENT din 24 mai 2017organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 bis din 7 august 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1732z1 ACTE OFICIALE1.
ORDIN 886 31/07/2017
ORDIN nr. 886 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
2. HOTĂRÂRE 531 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 531 din 27 iulie 2017privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir" - AMVVD ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
3. HOTĂRÂRE 533 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 533 din 27 iulie 2017privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
4. HOTĂRÂRE 534 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 534 din 27 iulie 2017privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova - unitate în subordinea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
5. HOTĂRÂRE 536 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 536 din 27 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
6. HOTĂRÂRE 537 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 537 din 27 iulie 2017privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
7. HOTĂRÂRE 539 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 539 din 27 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
8. HOTĂRÂRE 543 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 543 din 27 iulie 2017privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
9. HOTĂRÂRE 545 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 545 din 27 iulie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
10.
ORDIN 894 31/07/2017
ORDIN nr. 894 din 31 iulie 2017privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
11. DECIZIE 1017 25/07/2017 DECIZIE nr. 1.017 din 25 iulie 2017privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
12. DECRET 818 03/08/2017 DECRET nr. 818 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
13. DECRET 819 03/08/2017 DECRET nr. 819 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
14. DECRET 820 03/08/2017 DECRET nr. 820 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
15. DECRET 821 03/08/2017 DECRET nr. 821 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
16. DECRET 822 03/08/2017 DECRET nr. 822 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
17. DECRET 823 03/08/2017 DECRET nr. 823 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
18. DECRET 824 03/08/2017 DECRET nr. 824 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
19. DECRET 825 03/08/2017 DECRET nr. 825 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
20. DECRET 826 03/08/2017 DECRET nr. 826 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
21. DECRET 827 03/08/2017 DECRET nr. 827 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
22. DECRET 828 03/08/2017 DECRET nr. 828 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
23. DECRET 829 03/08/2017 DECRET nr. 829 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
24. DECRET 830 03/08/2017 DECRET nr. 830 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
25. DECRET 831 03/08/2017 DECRET nr. 831 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
26. DECRET 832 03/08/2017 DECRET nr. 832 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
27. DECRET 833 03/08/2017 DECRET nr. 833 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
28. DECRET 834 03/08/2017 DECRET nr. 834 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
29. DECRET 835 03/08/2017 DECRET nr. 835 din 3 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
30.
ORDIN 73 02/08/2017
ORDIN nr. 73 din 2 august 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
31.
ORDIN 74 02/08/2017
ORDIN nr. 74 din 2 august 2017privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
32. DECIZIE 1006 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.006 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CRUCIAŢII BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
33. DECIZIE 1007 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.007 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERLAND BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
34. DECIZIE 1008 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.008 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LOWE ASISGROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
35.
RECTIFICARE 485 27/06/2017
RECTIFICARE nr. 485 din 27 iunie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 485/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
36. DECIZIE 323 09/05/2017 DECIZIA nr. 323 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
37. DECIZIE 325 09/05/2017 DECIZIA nr. 325 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
38.
ORDIN 91 26/07/2017
ORDIN nr. 91 din 26 iulie 2017pentru aprobarea Metodologiei valorificării rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
39. METODOLOGIE 26/07/2017 METODOLOGIE din 26 iulie 2017privind valorificarea rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
40.
ORDIN 978 21/07/2017
ORDIN nr. 978 din 21 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sacu, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
41. HOTĂRÂRE 547 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 547 din 27 iulie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
42. DECIZIE 1010 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.010 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
43. DECIZIE 1011 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.011 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
44. DECIZIE 1012 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.012 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
45.
ORDIN 783 11/07/2017
ORDIN nr. 783 din 11 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
46.
ORDIN 1177 31/07/2017
ORDIN nr. 1.177 din 31 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
47.
ORDIN 1464 19/07/2017
ORDIN nr. 1.464 din 19 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
48. DECRET 836 04/08/2017 DECRET nr. 836 din 4 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
49. DECIZIE 94 28/02/2017 DECIZIA nr. 94 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
50. DECIZIE 372 30/05/2017 DECIZIA nr. 372 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
51.
RECTIFICARE 459 30/06/2017
RECTIFICARE nr. 459 din 30 iunie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 459/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
52. ORDONANŢĂ 7 04/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 7 din 4 august 2017privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
53. HOTĂRÂRE 550 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 550 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
54. HOTĂRÂRE 551 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 551 din 4 august 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
55. HOTĂRÂRE 552 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 552 din 4 august 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
56. HOTĂRÂRE 553 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 553 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Cherecheş Ioan-Aurel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
57. HOTĂRÂRE 554 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 554 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
58. HOTĂRÂRE 555 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 555 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
59. HOTĂRÂRE 556 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 556 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
60. DECIZIE 1054 31/07/2017 DECIZIE nr. 1.054 din 31 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
61.
ORDIN 248 20/07/2017
ORDIN nr. 248 din 20 iulie 2017pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
62.
ORDIN 79 29/06/2017
ORDIN nr. 79 din 29 iunie 2017pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
63. ORD DE URGENŢĂ 52 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
64. ORD DE URGENŢĂ 53 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
65. ORD DE URGENŢĂ 54 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
66. ORD DE URGENŢĂ 55 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017