Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 01/08/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 259 26/07/2017
ORDIN nr. 259 din 26 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
2.
ORDIN 947 12/07/2017
ORDIN nr. 947 din 12 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.394/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
3.
ORDIN 948 12/07/2017
ORDIN nr. 948 din 12 iulie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău şi nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
4.
ORDIN 949 12/07/2017
ORDIN nr. 949 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
5.
ORDIN 950 12/07/2017
ORDIN nr. 950 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
6.
ORDIN 951 12/07/2017
ORDIN nr. 951 din 12 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale şi în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
7.
ORDIN 3647 13/07/2017
ORDIN nr. 3.647 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
1.DECRET 785 31/07/2017 DECRET nr. 785 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
2.DECRET 786 31/07/2017 DECRET nr. 786 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
3.DECRET 783 31/07/2017 DECRET nr. 783 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
4.DECRET 784 31/07/2017 DECRET nr. 784 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
5.DECRET 787 31/07/2017 DECRET nr. 787 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
6.DECRET 788 31/07/2017 DECRET nr. 788 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Presedintele R.S.R. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
7.DECRET 789 31/07/2017 DECRET nr. 789 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
8.DECRET 790 31/07/2017 DECRET nr. 790 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
9.DECRET 791 31/07/2017 DECRET nr. 791 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
10.DECRET 792 31/07/2017 DECRET nr. 792 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
11.
ORDIN 261 27/07/2017
ORDIN nr. 261 din 27 iulie 2017pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
12.
ORDIN 860 26/07/2017
ORDIN nr. 860 din 26 iulie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
13.
ORDIN 1176 28/07/2017
ORDIN nr. 1.176 din 28 iulie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
14.PROCEDURĂ 27/07/2017 PROCEDURĂ din 27 iulie 2017de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
1.HOTĂRÂRE 546 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 546 din 27 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
2.HOTĂRÂRE 532 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 532 din 27 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
3.DECIZIE 335 11/05/2017 DECIZIA nr. 335 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
4.
ORDIN 956 13/07/2017
ORDIN nr. 956 din 13 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Albeşti şi Bueşti din judeţul Ialomiţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
5.
ORDIN 957 13/07/2017
ORDIN nr. 957 din 13 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciucurova şi Somova din judeţul Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
6.HOTĂRÂRE 68 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 20 iulie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
7.REGULAMENT 20/07/2017 REGULAMENT din 20 iulie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
1.
ORDIN 969 18/07/2017
ORDIN nr. 969 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 5 din unitatea administrativ-teritorială Gogoşu, judeţul Mehedinţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
2.
ORDIN 968 18/07/2017
ORDIN nr. 968 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Măgurele, judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
3.
ORDIN 967 18/07/2017
ORDIN nr. 967 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Baia de Arieş, Berghin, Cenade, Câlnic, Meteş, Noşlac şi Şona din judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
4.
ORDIN 966 18/07/2017
ORDIN nr. 966 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din unitatea administrativ-teritorială Puieşti, judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
5.NORMĂ 20 27/07/2017 NORMĂ nr. 20 din 27 iulie 2017privind asigurările auto din România EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
1.NORMĂ 20/07/2017 NORME din 20 iulie 2017pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
2.HOTĂRÂRE 69 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 20 iulie 2017privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
3.
ORDIN 723 20/07/2017
ORDIN nr. 723 din 20 iulie 2017privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii financiare nebancare a Societăţii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
4.HOTĂRÂRE 67 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 20 iulie 2017privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
5.
ORDIN 1184 21/07/2017
ORDIN nr. 1.184 din 21 iulie 2017privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex"- S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
6.ACORD 31/01/2017 ACORD din 31 ianuarie 2017între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
7.ACORD 13/07/2012 ACORD din 13 iulie 2012între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
8.
ORDIN 1150 14/07/2017
ORDIN nr. 1.150 din 14 iulie 2017privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
9.
ORDIN 973 18/07/2017
ORDIN nr. 973 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
10.
ORDIN 972 18/07/2017
ORDIN nr. 972 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
11.
ORDIN 971 18/07/2017
ORDIN nr. 971 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
12.
ORDIN 970 18/07/2017
ORDIN nr. 970 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
13.HOTĂRÂRE 530 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 530 din 27 iulie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
14.HOTĂRÂRE 501 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 501 din 13 iulie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
15.DECIZIE 381 06/06/2017 DECIZIA nr. 381 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
1.
ORDIN 3642 13/07/2017
ORDIN nr. 3.642 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
2.
ORDIN 3641 13/07/2017
ORDIN nr. 3.641 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
3.
ORDIN 3640 13/07/2017
ORDIN nr. 3.640 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
4.DECIZIE 374 30/05/2017 DECIZIA nr. 374 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
1.REGULAMENT 5 20/07/2017 REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 1 august 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1731z2 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 39 29/05/2017 DECIZIA nr. 39 din 29 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 31 iulie 2017
2. HOTĂRÂRE 528 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 528 din 27 iulie 2017privind aprobarea obiectivului de investiţii "Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploieşti, judeţul Prahova", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 31 iulie 2017
3. HOTĂRÂRE 529 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 529 din 27 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 31 iulie 2017
4.
ORDIN 264 28/07/2017
ORDIN nr. 264 din 28 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 31 iulie 2017
5.
ORDIN 1949 20/07/2017
ORDIN nr. 1.949/C din 20 iulie 2017privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 31 iulie 2017
6. DECIZIE 49 26/06/2017 DECIZIA nr. 49 din 26 iunie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept cu privire la încălcarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 31 iulie 2017
7. CIRCULARĂ 12 17/07/2017 CIRCULARĂ nr. 12 din 17 iulie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la victoriile armatei române de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 31 iulie 2017
8. DECIZIE 217 04/04/2017 DECIZIA nr. 217 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (2) şi art. 396 alin. (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 617 din 31 iulie 2017
9.
ORDIN 861 26/07/2017
ORDIN nr. 861 din 26 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 617 din 31 iulie 2017
10. INSTRUCŢIUNI 2 20/06/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 20 iunie 2017privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: Fondul de Garantare a Asiguraţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 617 din 31 iulie 2017
11. DECIZIE 307 09/05/2017 DECIZIA nr. 307 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 31 iulie 2017
12. HOTĂRÂRE 526 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 526 din 27 iulie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 31 iulie 2017
13. DECIZIE 572 31/07/2017 DECIZIE nr. 572 din 31 iulie 2017privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 31 iulie 2017
14.
ORDIN 870 24/07/2017
ORDIN nr. 870 din 24 iulie 2017privind modificarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 689/2017 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 31 iulie 2017
15. DECRET 783 31/07/2017 DECRET nr. 783 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
16. DECRET 784 31/07/2017 DECRET nr. 784 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
17. DECRET 785 31/07/2017 DECRET nr. 785 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
18. DECRET 786 31/07/2017 DECRET nr. 786 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
19. DECRET 787 31/07/2017 DECRET nr. 787 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
20. DECRET 788 31/07/2017 DECRET nr. 788 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Presedintele R.S.R. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
21. DECRET 789 31/07/2017 DECRET nr. 789 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
22. DECRET 790 31/07/2017 DECRET nr. 790 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
23. DECRET 791 31/07/2017 DECRET nr. 791 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
24. DECRET 792 31/07/2017 DECRET nr. 792 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
25.
ORDIN 261 27/07/2017
ORDIN nr. 261 din 27 iulie 2017pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
26.
ORDIN 860 26/07/2017
ORDIN nr. 860 din 26 iulie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
27.
ORDIN 1176 28/07/2017
ORDIN nr. 1.176 din 28 iulie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
28.
ORDIN 259 26/07/2017
ORDIN nr. 259 din 26 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
29.
ORDIN 947 12/07/2017
ORDIN nr. 947 din 12 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.394/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
30.
ORDIN 948 12/07/2017
ORDIN nr. 948 din 12 iulie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău şi nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
31.
ORDIN 949 12/07/2017
ORDIN nr. 949 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
32.
ORDIN 950 12/07/2017
ORDIN nr. 950 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
33.
ORDIN 951 12/07/2017
ORDIN nr. 951 din 12 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale şi în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
34.
ORDIN 3647 13/07/2017
ORDIN nr. 3.647 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
35. PROCEDURĂ 27/07/2017 PROCEDURĂ din 27 iulie 2017de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
36.
ORDIN 262 27/07/2017
ORDIN nr. 262 din 27 iulie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 31 iulie 2017