Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 30/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.HOTĂRÂRE 343 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 30 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 353 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 353 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 354 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 354 din 18 mai 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 362 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 362 din 25 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 363 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 363 din 25 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
5.
ORDIN 1288 19/04/2017
ORDIN nr. 1.288/C din 19 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
6.NORMĂ 19/04/2017 NORME METODOLOGICE din 19 aprilie 2017privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
1.
LEGE 118 29/05/2017
LEGE nr. 118 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
2.DECRET 501 29/05/2017 DECRET nr. 501 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
3.
LEGE 119 29/05/2017
LEGE nr. 119 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
4.DECRET 502 29/05/2017 DECRET nr. 502 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
5.
LEGE 120 29/05/2017
LEGE nr. 120 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
6.DECRET 503 29/05/2017 DECRET nr. 503 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
7.
LEGE 121 29/05/2017
LEGE nr. 121 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
8.DECRET 504 29/05/2017 DECRET nr. 504 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
9.
LEGE 122 29/05/2017
LEGE nr. 122 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
10.DECRET 505 29/05/2017 DECRET nr. 505 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
11.DECIZIE 186 21/03/2017 DECIZIA nr. 186 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
12.DECIZIE 438 30/05/2017 DECIZIE nr. 438 din 30 mai 2017privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
13.DECIZIE 439 30/05/2017 DECIZIE nr. 439 din 30 mai 2017privind eliberarea doamnei Lacziko Enikő Katalin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
14.DECIZIE 440 30/05/2017 DECIZIE nr. 440 din 30 mai 2017privind numirea doamnei Lacziko Enikő Katalin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
15.DECIZIE 441 30/05/2017 DECIZIE nr. 441 din 30 mai 2017privind numirea domnului Amet Aledin în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
16.
ORDIN 606 25/04/2017
ORDIN nr. 606 din 25 aprilie 2017privind înfiinţarea Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
17.
ORDIN 41 29/05/2017
ORDIN nr. 41 din 29 mai 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
18.
ORDIN 42 29/05/2017
ORDIN nr. 42 din 29 mai 2017pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
19.CRITERII 29/05/2017 CRITERII din 29 mai 2017de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 41 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria - JOIN (2017) 11 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 42 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate - COM (2016) 763 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 43 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social şi Economic European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Energie curată pentru toţi europenii - COM (2016) 860 şi la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 44 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 44 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acţiune reînnoit - COM (2017) 200, însoţită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - C (2017) 1600 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
5.
ORDIN 3885 10/05/2017
ORDIN nr. 3.885 din 10 mai 2017privind componenţa Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
6.
ORDIN 352 12/05/2017
ORDIN nr. 352 din 12 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
7.NORMĂ 14 15/05/2017 NORMĂ nr. 14 din 15 mai 2017pentru aplicarea Ghidului MAR - Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
8.NORMĂ 17 17/05/2017 NORMĂ nr. 17 din 17 mai 2017pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
1.DECIZIE 102 07/03/2017 DECIZIA nr. 102 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
2.DECIZIE 70 28/02/2017 DECIZIA nr. 70 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
3.DECIZIE 46 31/01/2017 DECIZIA nr. 46 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
4.DECRET 500 26/05/2017 DECRET nr. 500 din 26 mai 2017pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
5.
LEGE 117 26/05/2017
LEGE nr. 117 din 26 mai 2017privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 377 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 377 din 25 mai 2017privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
7.DECIZIE 437 30/05/2017 DECIZIE nr. 437 din 30 mai 2017privind numirea doamnei Doina Ofelia Melinte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
8.
ORDIN 3904 17/05/2017
ORDIN nr. 3.904 din 17 mai 2017privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
9.METODOLOGIE 17/05/2017 METODOLOGIE din 17 mai 2017de monitorizare specială a Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1722z2 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 240 06/04/2017 DECIZIA nr. 240 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, 4, art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
2. DECIZIE 757 05/05/2017 DECIZIE nr. 757 din 5 mai 2017privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
3. HOTĂRÂRE 17/01/2017 HOTĂRÂREA din 17 ianuarie 2017în Cauza S.C. Carbochim - S.A. Cluj-Napoca şi S.C. Fenega Import-Export - S.R.L. şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
4. HOTĂRÂRE 69 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 23 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017 - COM (2017) 150 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
5. HOTĂRÂRE 70 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 23 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
6. DECIZIE 137 14/03/2017 DECIZIA nr. 137 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
7.
ORDIN 593 25/05/2017
ORDIN nr. 593 din 25 mai 2017pentru modificarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
8.
ORDIN 1546 17/05/2017
ORDIN nr. 1.546 din 17 mai 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
9.
ORDIN 333 08/05/2017
ORDIN nr. 333 din 8 mai 2017pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
10.
ORDIN 6 24/05/2017
ORDIN nr. 6 din 24 mai 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
11.
LEGE 115 24/05/2017
LEGE nr. 115 din 24 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
12. DECRET 498 23/05/2017 DECRET nr. 498 din 23 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
13.
LEGE 116 26/05/2017
LEGE nr. 116 din 26 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
14. DECRET 499 26/05/2017 DECRET nr. 499 din 26 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
15. DECIZIE 38 31/01/2017 DECIZIA nr. 38 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
16. DECIZIE 39 31/01/2017 DECIZIA nr. 39 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
17. ORD DE URGENŢĂ 38 18/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
18. HOTĂRÂRE 364 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 364 din 25 mai 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
19. HOTĂRÂRE 375 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 375 din 25 mai 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
20.
ORDIN 511 16/05/2017
ORDIN nr. 511 din 16 mai 2017privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
21.
ORDIN 3933 23/05/2017
ORDIN nr. 3.933 din 23 mai 2017privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
22. NORMĂ 05/05/2017 NORME TEHNICE din 5 mai 2017pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
23. HOTĂRÂRE 353 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 353 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
24. HOTĂRÂRE 354 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 354 din 18 mai 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
25. HOTĂRÂRE 362 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 362 din 25 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
26. HOTĂRÂRE 363 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 363 din 25 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
27.
ORDIN 1288 19/04/2017
ORDIN nr. 1.288/C din 19 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
28. NORMĂ 19/04/2017 NORME METODOLOGICE din 19 aprilie 2017privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
29. HOTĂRÂRE 343 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 30 mai 2017
30.
ORDIN 512 16/05/2017
ORDIN nr. 512 din 16 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
31.
ORDIN 706 16/05/2017
ORDIN nr. 706 din 16 mai 2017pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
32. AMENDAMENT 24/10/2016 AMENDAMENT din 24 octombrie 2016convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017