Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 29/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
LEGE 115 24/05/2017
LEGE nr. 115 din 24 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
2.DECRET 498 23/05/2017 DECRET nr. 498 din 23 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
3.
LEGE 116 26/05/2017
LEGE nr. 116 din 26 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
4.DECRET 499 26/05/2017 DECRET nr. 499 din 26 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
5.DECIZIE 38 31/01/2017 DECIZIA nr. 38 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
6.DECIZIE 39 31/01/2017 DECIZIA nr. 39 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
7.ORD DE URGENŢĂ 38 18/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 364 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 364 din 25 mai 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 375 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 375 din 25 mai 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
10.
ORDIN 511 16/05/2017
ORDIN nr. 511 din 16 mai 2017privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
11.
ORDIN 3933 23/05/2017
ORDIN nr. 3.933 din 23 mai 2017privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
1.DECIZIE 757 05/05/2017 DECIZIE nr. 757 din 5 mai 2017privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
2.DECIZIE 240 06/04/2017 DECIZIA nr. 240 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, 4, art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 17/01/2017 HOTĂRÂREA din 17 ianuarie 2017în Cauza S.C. Carbochim - S.A. Cluj-Napoca şi S.C. Fenega Import-Export - S.R.L. şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
4.NORMĂ 05/05/2017 NORME TEHNICE din 5 mai 2017pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 69 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 23 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017 - COM (2017) 150 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 70 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 23 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
3.DECIZIE 137 14/03/2017 DECIZIA nr. 137 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
4.
ORDIN 593 25/05/2017
ORDIN nr. 593 din 25 mai 2017pentru modificarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
5.
ORDIN 1546 17/05/2017
ORDIN nr. 1.546 din 17 mai 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
6.
ORDIN 333 08/05/2017
ORDIN nr. 333 din 8 mai 2017pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
7.
ORDIN 6 24/05/2017
ORDIN nr. 6 din 24 mai 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1722z1 ACTE OFICIALE1. HOTĂRÂRE 329 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 329 din 11 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
2. HOTĂRÂRE 357 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
3.
ORDIN 62 25/05/2017
ORDIN nr. 62 din 25 mai 2017pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
4.
ORDIN 109 18/05/2017
ORDIN nr. 109 din 18 mai 2017pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
5.
ORDIN 1517 11/05/2017
ORDIN nr. 1.517 din 11 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
6. PROCEDURĂ 11/05/2017 PROCEDURĂ din 11 mai 2017de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
7. INSTRUCŢIUNI 2 15/05/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 15 mai 2017privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
8.
RECTIFICARE 409 25/04/2017
RECTIFICARE nr. 409 din 25 aprilie 2017referitoare la Decretul nr. 409 din 25 aprilie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
9.
LEGE 111 19/05/2017
LEGE nr. 111 din 19 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
10. DECRET 493 19/05/2017 DECRET nr. 493 din 19 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
11. DECIZIE 135 09/03/2017 DECIZIA nr. 135 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
12. HOTĂRÂRE 352 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 352 din 18 mai 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
13. HOTĂRÂRE 355 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 355 din 18 mai 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
14.
ORDIN 62 18/05/2017
ORDIN nr. 62 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
15.
ORDIN 121 16/05/2017
ORDIN nr. 121 din 16 mai 2017privind acordarea de consiliere metodologică EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
16.
ORDIN 512 16/05/2017
ORDIN nr. 512 din 16 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
17.
ORDIN 706 16/05/2017
ORDIN nr. 706 din 16 mai 2017pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
18. AMENDAMENT 24/10/2016 AMENDAMENT din 24 octombrie 2016convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
19. HOTĂRÂRE 350 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 350 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
20. HOTĂRÂRE 351 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 351 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
21. DECIZIE 434 26/05/2017 DECIZIE nr. 434 din 26 mai 2017pentru eliberarea domnului Liviu Viorel Cârlogea din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
22. DECIZIE 435 26/05/2017 DECIZIE nr. 435 din 26 mai 2017pentru numirea domnului Octavian-Marius Popa în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
23. DECIZIE 436 26/05/2017 DECIZIE nr. 436 din 26 mai 2017pentru înfiinţarea Consiliului interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
24.
ORDIN 1327 18/05/2017
ORDIN nr. 1.327 din 18 mai 2017privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
25.
ORDIN 568 18/05/2017
ORDIN nr. 568 din 18 mai 2017privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017