Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 26/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 555 12/05/2017
ORDIN nr. 555 din 12 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“ Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 mai 2017
2.REGULAMENT 12/05/2017 REGULAMENT din 12 mai 2017de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“ Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 mai 2017
1.
ORDIN 3067 23/05/2017
ORDIN nr. 3.067 din 23 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
2.NORMĂ 23/05/2017 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2017privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
3.
ORDIN 709 16/05/2017
ORDIN nr. 709 din 16 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
4.NORMĂ 16/05/2017 NORME METODOLOGICE din 16 mai 2017privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 350 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 350 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 351 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 351 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
3.DECIZIE 434 26/05/2017 DECIZIE nr. 434 din 26 mai 2017pentru eliberarea domnului Liviu Viorel Cârlogea din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
4.DECIZIE 435 26/05/2017 DECIZIE nr. 435 din 26 mai 2017pentru numirea domnului Octavian-Marius Popa în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
5.DECIZIE 436 26/05/2017 DECIZIE nr. 436 din 26 mai 2017pentru înfiinţarea Consiliului interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
6.
ORDIN 1327 18/05/2017
ORDIN nr. 1.327 din 18 mai 2017privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
7.
ORDIN 568 18/05/2017
ORDIN nr. 568 din 18 mai 2017privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
1.
LEGE 111 19/05/2017
LEGE nr. 111 din 19 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
2.DECRET 493 19/05/2017 DECRET nr. 493 din 19 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
3.DECIZIE 135 09/03/2017 DECIZIA nr. 135 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 352 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 352 din 18 mai 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 355 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 355 din 18 mai 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
6.
ORDIN 62 18/05/2017
ORDIN nr. 62 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
7.
ORDIN 121 16/05/2017
ORDIN nr. 121 din 16 mai 2017privind acordarea de consiliere metodologică EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
8.
ORDIN 512 16/05/2017
ORDIN nr. 512 din 16 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
9.
ORDIN 706 16/05/2017
ORDIN nr. 706 din 16 mai 2017pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
10.AMENDAMENT 24/10/2016 AMENDAMENT din 24 octombrie 2016convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
1.INSTRUCŢIUNI 2 15/05/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 15 mai 2017privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
2.
ORDIN 1517 11/05/2017
ORDIN nr. 1.517 din 11 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
3.PROCEDURĂ 11/05/2017 PROCEDURĂ din 11 mai 2017de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
4.
ORDIN 62 25/05/2017
ORDIN nr. 62 din 25 mai 2017pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
5.
ORDIN 109 18/05/2017
ORDIN nr. 109 din 18 mai 2017pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 357 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
7.
RECTIFICARE 409 25/04/2017
RECTIFICARE nr. 409 din 25 aprilie 2017referitoare la Decretul nr. 409 din 25 aprilie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 329 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 329 din 11 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1721z5 ACTE OFICIALE1. HOTĂRÂRE 338 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 338 din 18 mai 2017privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017
2.
LEGE 113 24/05/2017
LEGE nr. 113 din 24 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
3. DECRET 496 23/05/2017 DECRET nr. 496 din 23 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
4.
LEGE 114 24/05/2017
LEGE nr. 114 din 24 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
5. DECRET 497 23/05/2017 DECRET nr. 497 din 23 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
6. DECIZIE 158 14/03/2017 DECIZIA nr. 158 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
7. HOTĂRÂRE 356 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 mai 2017pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
8. DECIZIE 428 25/05/2017 DECIZIE nr. 428 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Anişoara-Geanina Ojog în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
9.
ORDIN 155 18/05/2017
ORDIN nr. 155 din 18 mai 2017pentru aprobarea prelungirii perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
10. HOTĂRÂRE 19 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
11. METODOLOGIE 23/05/2017 METODOLOGIE din 23 mai 2017de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
12. CUANTUM TOTAL 25/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 25 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
13. DECIZIE 87 28/02/2017 DECIZIA nr. 87 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
14. DECIZIE 429 25/05/2017 DECIZIE nr. 429 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
15. DECIZIE 430 25/05/2017 DECIZIE nr. 430 din 25 mai 2017pentru revocarea, la cerere, a domnului Petru Armean din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
16. DECIZIE 431 25/05/2017 DECIZIE nr. 431 din 25 mai 2017pentru numirea domnului Mihail Doruş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
17. DECIZIE 432 25/05/2017 DECIZIE nr. 432 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
18. DECIZIE 433 25/05/2017 DECIZIE nr. 433 din 25 mai 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
19.
ORDIN 555 12/05/2017
ORDIN nr. 555 din 12 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“ Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 mai 2017
20. REGULAMENT 12/05/2017 REGULAMENT din 12 mai 2017de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“ Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 mai 2017
21.
ORDIN 3067 23/05/2017
ORDIN nr. 3.067 din 23 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
22. NORMĂ 23/05/2017 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2017privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
23.
ORDIN 709 16/05/2017
ORDIN nr. 709 din 16 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
24. NORMĂ 16/05/2017 NORME METODOLOGICE din 16 mai 2017privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
25. DECIZIE 45 12/12/2016 DECIZIA nr. 45 din 12 decembrie 2016referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
26. DECIZIE 10 29/03/2017 DECIZIA nr. 10 din 29 martie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017