Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 24/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
LEGE 112 19/05/2017
LEGE nr. 112 din 19 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
2.DECRET 494 19/05/2017 DECRET nr. 494 din 19 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 323 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 323 din 11 mai 2017pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
1.
ORDIN 150 17/05/2017
ORDIN nr. 150 din 17 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 24 mai 2017
1.REGULAMENT 3 15/05/2017 REGULAMENT nr. 3 din 15 mai 2017pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
2.DECIZIE 41 31/01/2017 DECIZIA nr. 41 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
3.DECIZIE 40 31/01/2017 DECIZIA nr. 40 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 356 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 43 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 24 mai 2017privind numirea vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 42 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 24 mai 2017privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 40 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 40 din 24 mai 2017privind numirea unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 41 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 24 mai 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
1.DECIZIE 157 14/03/2017 DECIZIA nr. 157 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 328 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 328 din 11 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 63 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 63 din 16 mai 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
4.DECIZIE 124 09/03/2017 DECIZIA nr. 124 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 335 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 335 din 18 mai 2017privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti, judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 336 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 336 din 18 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
3.
ORDIN 707 16/05/2017
ORDIN nr. 707 din 16 mai 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 326 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 326 din 11 mai 2017privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“ şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 327 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 327 din 11 mai 2017privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş -Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 324 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 324 din 11 mai 2017privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
7.DECRET 492 19/05/2017 DECRET nr. 492 din 19 mai 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
8.
LEGE 110 19/05/2017
LEGE nr. 110 din 19 mai 2017pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1721z3 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 169 16/03/2017 DECIZIA nr. 169 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
2. HOTĂRÂRE 322 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 322 din 11 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
3. HOTĂRÂRE 340 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 340 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
4. HOTĂRÂRE 341 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 341 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
5. HOTĂRÂRE 342 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 342 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
6.
ORDIN 691 12/05/2017
ORDIN nr. 691 din 12 mai 2017privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
7.
ORDIN 3897 16/05/2017
ORDIN nr. 3.897 din 16 mai 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
8. DECIZIE 51 02/02/2017 DECIZIA nr. 51 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
9.
ORDIN 5905 29/11/2016
ORDIN nr. 5.905 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
10.
ORDIN 145 11/05/2017
ORDIN nr. 145 din 11 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
11. NORMĂ 11/05/2017 NORME METODOLOGICE din 11 mai 2017privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
12.
LEGE 108 19/05/2017
LEGE nr. 108 din 19 mai 2017pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
13. DECRET 489 18/05/2017 DECRET nr. 489 din 18 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
14.
LEGE 109 19/05/2017
LEGE nr. 109 din 19 mai 2017pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
15. DECRET 490 18/05/2017 DECRET nr. 490 din 18 mai 2017privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
16. DECIZIE 233 06/04/2017 DECIZIA nr. 233 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
17. DECIZIE 421 23/05/2017 DECIZIE nr. 421 din 23 mai 2017privind constituirea Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
18. DECIZIE 422 23/05/2017 DECIZIE nr. 422 din 23 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
19. DECIZIE 423 23/05/2017 DECIZIE nr. 423 din 23 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
20. DECIZIE 424 23/05/2017 DECIZIE nr. 424 din 23 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
21. DECIZIE 425 23/05/2017 DECIZIE nr. 425 din 23 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana Dorobanţu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
22.
ORDIN 34 17/05/2017
ORDIN nr. 34 din 17 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
23. DECIZIE 84 28/02/2017 DECIZIA nr. 84 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
24. DECIZIE 426 23/05/2017 DECIZIE nr. 426 din 23 mai 2017pentru numirea domnului Veaceslav Şaramet în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
25. DECIZIE 427 23/05/2017 DECIZIE nr. 427 din 23 mai 2017privind aprobarea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
26. DECIZIE 45 12/12/2016 DECIZIA nr. 45 din 12 decembrie 2016referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
27.
LEGE 112 19/05/2017
LEGE nr. 112 din 19 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
28. DECRET 494 19/05/2017 DECRET nr. 494 din 19 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
29.
ORDIN 150 17/05/2017
ORDIN nr. 150 din 17 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 24 mai 2017
30. HOTĂRÂRE 323 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 323 din 11 mai 2017pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
31. DECIZIE 26 10/04/2017 DECIZIA nr. 26 din 10 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
32. DECIZIE 28 24/04/2017 DECIZIA nr. 28 din 24 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
33. DECIZIE 6 20/03/2017 DECIZIA nr. 6 din 20 martie 2017privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017