Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 17/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 57 02/02/2017 DECIZIA nr. 57 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi a dispoziţiilor art. 97 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 139 14/03/2017 DECIZIA nr. 139 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
3.DECIZIE 146 14/03/2017 DECIZIA nr. 146 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (7) teza referitoare la competenţa Curţii de Apel Bucureşti din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
4.
ORDIN 3858 04/05/2017
ORDIN nr. 3.858 din 4 mai 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
5.DECIZIE 640 03/05/2017 DECIZIE nr. 640 din 3 mai 2017privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
1.NORMĂ 15 16/05/2017 NORMĂ nr. 15 din 16 mai 2017privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 23 03/04/2017 DECIZIA nr. 23 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
3.CUANTUM TOTAL 17/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 17 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional „Pentru Patrie“ EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
1.DECIZIE 13 16/05/2017 DECIZIE nr. 13 din 16 mai 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 mai 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 121 09/03/2017 DECIZIA nr. 121 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
3.
ORDIN 660 03/05/2017
ORDIN nr. 660 din 3 mai 2017privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
4.PROCEDURĂ 03/05/2017 PROCEDURĂ din 3 mai 2017de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
1.DECRET 471 15/05/2017 DECRET nr. 471 din 15 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
2.
LEGE 104 16/05/2017
LEGE nr. 104 din 16 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
3.
LEGE 103 16/05/2017
LEGE nr. 103 din 16 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
4.DECRET 472 15/05/2017 DECRET nr. 472 din 15 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
5.DECIZIE 104 07/03/2017 DECIZIA nr. 104 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 17 noiembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, şi ale art. 478 alin. (1) şi art. 479 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
6.
ORDIN 87 31/03/2017
ORDIN nr. 87 din 31 martie 2017pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
7.
ORDIN 129 04/05/2017
ORDIN nr. 129 din 4 mai 2017privind modificarea şi completarea Listei cu clasificatorii autorizaţi pentru clasificarea carcaselor de porcine şi/sau bovine şi/sau ovine, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 87/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
8.DECIZIE 17/05/2017 DECIZIE din 17 mai 2017cu privire la Cererea nr. 54.950/10 prezentată de Mihai Marcel Trif împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
9.NORMĂ 16 16/05/2017 NORMĂ nr. 16 din 16 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
10.INSTRUCŢIUNI 2 16/05/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 16 mai 2017privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1720z3 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 60 02/02/2017 DECIZIA nr. 60 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
2. DECIZIE 114 09/03/2017 DECIZIA nr. 114 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
3. HOTĂRÂRE 315 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 315 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
4. HOTĂRÂRE 316 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 316 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
5. HOTĂRÂRE 317 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 317 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
6. HOTĂRÂRE 318 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 318 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
7. HOTĂRÂRE 319 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 319 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
8. HOTĂRÂRE 320 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 320 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
9. HOTĂRÂRE 321 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 321 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
10.
ORDIN 440 26/04/2017
ORDIN nr. 440 din 26 aprilie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, din unitatea administrativ-teritorială Brestovăţ, din judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
11. DECIZIE 729 27/04/2017 DECIZIE nr. 729 din 27 aprilie 2017privind condiţiile de asigurare a materialelor necesare organizării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale şi artistice în care sunt implicaţi deţinuţii EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
12. DECIZIE 237 11/05/2017 DECIZIE nr. 237 din 11 mai 2017privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
13.
LEGE 84 28/04/2017
LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017
14. CONTRACT CADRU 15/07/2016 CONTRACT-CADRU din 15 iulie 2016de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017
15. DECRET 429 27/04/2017 DECRET nr. 429 din 27 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017
16.
LEGE 85 28/04/2017
LEGE nr. 85 din 28 aprilie 2017pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
17. CONTRACT CADRU 16/06/2016 CONTRACT-CADRU din 16 iunie 2016de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
18. DECRET 430 27/04/2017 DECRET nr. 430 din 27 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
19. HOTĂRÂRE 30 28/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 30 din 28 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2017
20. DECRET 473 15/05/2017 DECRET nr. 473 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
21. DECRET 474 15/05/2017 DECRET nr. 474 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
22. DECRET 475 15/05/2017 DECRET nr. 475 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
23. DECRET 476 15/05/2017 DECRET nr. 476 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
24. DECRET 477 15/05/2017 DECRET nr. 477 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
25. DECRET 478 15/05/2017 DECRET nr. 478 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
26. DECRET 479 15/05/2017 DECRET nr. 479 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
27. DECRET 480 15/05/2017 DECRET nr. 480 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
28. DECRET 481 15/05/2017 DECRET nr. 481 din 15 mai 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
29. DECRET 482 15/05/2017 DECRET nr. 482 din 15 mai 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
30. DECIZIE 187 21/03/2017 DECIZIA nr. 187 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
31. DECIZIE 400 16/05/2017 DECIZIE nr. 400 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Cătălin Cosmin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
32. DECIZIE 401 16/05/2017 DECIZIE nr. 401 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
33. DECIZIE 402 16/05/2017 DECIZIE nr. 402 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
34. DECIZIE 403 16/05/2017 DECIZIE nr. 403 din 16 mai 2017privind numirea domnului Florian Udrea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
35. DECIZIE 404 16/05/2017 DECIZIE nr. 404 din 16 mai 2017privind numirea domnului Claudiu-Emanuel Simion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie şi pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
36. DECIZIE 405 16/05/2017 DECIZIE nr. 405 din 16 mai 2017privind unele măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
37.
ORDIN 428 12/05/2017
ORDIN nr. 428 din 12 mai 2017privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017-14 mai 2018 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
38.
ORDIN 448 27/04/2017
ORDIN nr. 448 din 27 aprilie 2017pentru aprobareaNormelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
39. NORMĂ 27/04/2017 NORME TEHNICE din 27 aprilie 2017privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
40. DECIZIE 133 09/03/2017 DECIZIA nr. 133 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
41. DECIZIE 406 16/05/2017 DECIZIE nr. 406 din 16 mai 2017privind numirea doamnei Gabriela Elena Sglimbea în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
42. DECIZIE 407 16/05/2017 DECIZIE nr. 407 din 16 mai 2017privind numirea domnului Teiu Păunescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
43. DECIZIE 408 16/05/2017 DECIZIE nr. 408 din 16 mai 2017privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
44. DECIZIE 409 16/05/2017 DECIZIE nr. 409 din 16 mai 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
45. DECIZIE 410 16/05/2017 DECIZIE nr. 410 din 16 mai 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
46. NORMĂ 15 16/05/2017 NORMĂ nr. 15 din 16 mai 2017privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
47. DECIZIE 23 03/04/2017 DECIZIA nr. 23 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
48. CUANTUM TOTAL 17/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 17 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional „Pentru Patrie“ EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
49. DECIZIE 57 02/02/2017 DECIZIA nr. 57 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi a dispoziţiilor art. 97 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
50. DECIZIE 139 14/03/2017 DECIZIA nr. 139 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
51. DECIZIE 146 14/03/2017 DECIZIA nr. 146 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (7) teza referitoare la competenţa Curţii de Apel Bucureşti din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
52.
ORDIN 3858 04/05/2017
ORDIN nr. 3.858 din 4 mai 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
53. DECIZIE 640 03/05/2017 DECIZIE nr. 640 din 3 mai 2017privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
54. DECIZIE 4 20/03/2017 DECIZIA nr. 4 din 20 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) Cod penal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017