Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 15/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.
LEGE 101 10/05/2017
LEGE nr. 101 din 10 mai 2017pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
2.DECRET 456 10/05/2017 DECRET nr. 456 din 10 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
3.DECIZIE 131 09/03/2017 DECIZIA nr. 131 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 314 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 314 din 11 mai 2017pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
5.
ORDIN 136 10/05/2017
ORDIN nr. 136 din 10 mai 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
6.
ORDIN 390 03/05/2017
ORDIN nr. 390 din 3 mai 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
7.
ORDIN 457 28/04/2017
ORDIN nr. 457 din 28 aprilie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Fântânele, judeţul Prahova EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
8.
ORDIN 458 28/04/2017
ORDIN nr. 458 din 28 aprilie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Băneasa, Braniştea, Cuca, Fârţăneşti, Piscu, Tuluceşti şi Vlădeşti din judeţul Galaţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
9.
ORDIN 459 02/05/2017
ORDIN nr. 459 din 2 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judeţul Covasna EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
10.
ORDIN 478 02/05/2017
ORDIN nr. 478 din 2 mai 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
11.
ORDIN 2940 09/05/2017
ORDIN nr. 2.940 din 9 mai 2017pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
12.PROCEDURĂ 09/05/2017 PROCEDURĂ SPECIALĂ din 9 mai 2017privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
13.PROTOCOL 3 10/11/2010 AL TREILEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 10 noiembrie 2010la Convenţia europeană privind extrădarea EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
1.
ORDIN 102 28/04/2017
ORDIN nr. 102 din 28 aprilie 2017privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 308 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 308 din 5 mai 2017privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 307 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 307 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 54 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 9 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE - COM (2016) 715 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 57 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 57 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 56 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 56 din 9 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal şi protecţia acestora într-o lume globalizată - COM 7 (2017) final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 55 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 9 mai 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării - COM (2016) 950 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 52 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 52 din 9 mai 2017privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 53 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
10.HOTĂRÂRE 51 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
11.
ORDIN 406 15/03/2017
ORDIN nr. 406 din 15 martie 2017pentru aprobarea Ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
12.GHID 15/03/2017 GHID ORIENTATIV din 15 martie 2017privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
13.
ORDIN 601 10/04/2017
ORDIN nr. 601 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Melcului (Firtuş) EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
1.DECRET 461 12/05/2017 DECRET nr. 461 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
2.
ORDIN 600 21/04/2017
ORDIN nr. 600 din 21 aprilie 2017pentru aprobarea Licenţei generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul României de produse militare către destinatari certificaţi, nr. LGTDC-RO-01 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
3.
ORDIN 409 10/04/2017
ORDIN nr. 409 din 10 aprilie 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 313 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 313 din 11 mai 2017privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
5.DECIZIE 111 09/03/2017 DECIZIA nr. 111 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative şi ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
6.DECRET 468 12/05/2017 DECRET nr. 468 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
7.DECRET 469 12/05/2017 DECRET nr. 469 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
8.DECRET 462 12/05/2017 DECRET nr. 462 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
9.DECRET 463 12/05/2017 DECRET nr. 463 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
10.DECRET 465 12/05/2017 DECRET nr. 465 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
11.DECRET 467 12/05/2017 DECRET nr. 467 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
12.DECRET 460 12/05/2017 DECRET nr. 460 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
13.DECRET 457 12/05/2017 DECRET nr. 457 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
14.DECRET 459 12/05/2017 DECRET nr. 459 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
15.DECRET 464 12/05/2017 DECRET nr. 464 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1720z1 ACTE OFICIALE1. HOTĂRÂRE 299 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 299 din 5 mai 2017pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 2016 la Timişoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 11 mai 2017
2.
LEGE 99 09/05/2017
LEGE nr. 99 din 9 mai 2017privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
3. ACORD 04/07/2016 ACORD din 4 iulie 2016între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
4. DECRET 452 08/05/2017 DECRET nr. 452 din 8 mai 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
5. HOTĂRÂRE 286 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 286 din 5 mai 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
6. HOTĂRÂRE 305 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
7. HOTĂRÂRE 304 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 304 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
8. HOTĂRÂRE 306 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 306 din 5 mai 2017privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
9. HOTĂRÂRE 309 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 309 din 5 mai 2017pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
10. HOTĂRÂRE 310 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 310 din 5 mai 2017privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul“ Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
11.
ORDIN 139 11/05/2017
ORDIN nr. 139 din 11 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
12. HOTĂRÂRE 36 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 mai 2017privind revocarea domnului Negriţoiu Mişu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
13. HOTĂRÂRE 38 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 mai 2017privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
14. HOTĂRÂRE 39 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 mai 2017pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
15. DECRET 458 12/05/2017 DECRET nr. 458 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
16. DECRET 466 12/05/2017 DECRET nr. 466 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
17.
ORDIN 3851 02/05/2017
ORDIN nr. 3.851 din 2 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
18. CIRCULARĂ 7 11/05/2017 CIRCULARĂ nr. 7 din 11 mai 2017privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
19. CIRCULARĂ 8 11/05/2017 CIRCULARĂ nr. 8 din 11 mai 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017