Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 12/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 54 02/02/2017 DECIZIA nr. 54 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
2.DECIZIE 55 02/02/2017 DECIZIA nr. 55 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 272 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 272 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016 la Mako EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
4.PROCES VERBAL 18/11/2016 PROCES VERBAL din 18 noiembrie 2016privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
1.
ORDIN 48 04/05/2017
ORDIN nr. 48 din 4 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 12 mai 2017
2.REGULAMENT 04/05/2017 REGULAMENT din 4 mai 2017de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 36 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 mai 2017privind revocarea domnului Negriţoiu Mişu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 38 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 mai 2017privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 39 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 mai 2017pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
4.DECRET 458 12/05/2017 DECRET nr. 458 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
5.DECRET 466 12/05/2017 DECRET nr. 466 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
6.
ORDIN 3851 02/05/2017
ORDIN nr. 3.851 din 2 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
7.CIRCULARĂ 7 11/05/2017 CIRCULARĂ nr. 7 din 11 mai 2017privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
8.CIRCULARĂ 8 11/05/2017 CIRCULARĂ nr. 8 din 11 mai 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 304 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 304 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 306 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 306 din 5 mai 2017privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 309 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 309 din 5 mai 2017pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 310 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 310 din 5 mai 2017privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul“ Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
5.
ORDIN 139 11/05/2017
ORDIN nr. 139 din 11 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 305 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 286 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 286 din 5 mai 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
3.DECRET 452 08/05/2017 DECRET nr. 452 din 8 mai 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
4.ACORD 04/07/2016 ACORD din 4 iulie 2016între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
5.
LEGE 99 09/05/2017
LEGE nr. 99 din 9 mai 2017privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1719z5 ACTE OFICIALE1. PROTOCOL 10/11/2016 PROTOCOL din 10 noiembrie 2016între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
2. DECIZIE 9 15/03/2017 DECIZIA nr. 9 din 15 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal“ EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 11 mai 2017
3. DECIZIE 21 17/01/2017 DECIZIA nr. 21 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi ale art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
4.
ORDIN 44 14/04/2017
ORDIN nr. 44 din 14 aprilie 2017pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
5. NORMĂ 14/04/2017 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 14 aprilie 2017privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
6. HOTĂRÂRE 197 16/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 197 din 16 decembrie 2016privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
7.
LEGE 98 09/05/2017
LEGE nr. 98 din 9 mai 2017pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
8. PROTOCOL 04/07/2016 PROTOCOL din 4 iulie 2016de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
9. DECRET 451 08/05/2017 DECRET nr. 451 din 8 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
10. HOTĂRÂRE 36 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 mai 2017privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
11. HOTĂRÂRE 37 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 mai 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
12. DECIZIE 53 02/02/2017 DECIZIA nr. 53 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
13. HOTĂRÂRE 298 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 298 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
14. HOTĂRÂRE 300 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 300 din 5 mai 2017pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
15. ACORD 11/10/2016 ACORD DE COOPERARE din 11 octombrie 2016de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
16.
ORDIN 670 05/05/2017
ORDIN nr. 670 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea art. 2 din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
17. HOTĂRÂRE 34 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 9 mai 2017pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT - BuDET EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
18. HOTĂRÂRE 35 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 mai 2017privind constituirea Grupului PRO-America EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
19. HOTĂRÂRE 37 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 11 mai 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
20. DECRET 454 10/05/2017 DECRET nr. 454 din 10 mai 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
21. DECIZIE 65 16/02/2017 DECIZIA nr. 65 din 16 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
22. HOTĂRÂRE 301 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 301 din 5 mai 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
23. HOTĂRÂRE 302 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 302 din 5 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
24.
ORDIN 101 08/05/2017
ORDIN nr. 101 din 8 mai 2017privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
25.
ORDIN 516 10/05/2017
ORDIN nr. 516 din 10 mai 2017privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
26. DECIZIE 20 03/04/2017 DECIZIA nr. 20 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 857 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, art. 167 alin. (1) teza finală şi art. 195 alin. (5) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
27.
RECTIFICARE 368 26/04/2017
RECTIFICARE nr. 368 din 26 aprilie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 368/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
28. DECIZIE 56 02/02/2017 DECIZIA nr. 56 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017
29. HOTĂRÂRE 312 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 312 din 11 mai 2017privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017
30.
ORDIN 48 04/05/2017
ORDIN nr. 48 din 4 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 12 mai 2017
31. REGULAMENT 04/05/2017 REGULAMENT din 4 mai 2017de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 12 mai 2017
32. DECIZIE 54 02/02/2017 DECIZIA nr. 54 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
33. DECIZIE 55 02/02/2017 DECIZIA nr. 55 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
34. HOTĂRÂRE 272 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 272 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016 la Mako EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
35. PROCES VERBAL 18/11/2016 PROCES VERBAL din 18 noiembrie 2016privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
36. REGULAMENT 25/04/2017 REGULAMENT din 25 aprilie 2017privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017