Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 11/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 56 02/02/2017 DECIZIA nr. 56 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 312 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 312 din 11 mai 2017privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 34 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 9 mai 2017pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT - BuDET EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 35 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 mai 2017privind constituirea Grupului PRO-America EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 37 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 11 mai 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
4.DECRET 454 10/05/2017 DECRET nr. 454 din 10 mai 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
5.DECIZIE 65 16/02/2017 DECIZIA nr. 65 din 16 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 301 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 301 din 5 mai 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 302 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 302 din 5 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
8.
ORDIN 101 08/05/2017
ORDIN nr. 101 din 8 mai 2017privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
9.
ORDIN 516 10/05/2017
ORDIN nr. 516 din 10 mai 2017privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
10.DECIZIE 20 03/04/2017 DECIZIA nr. 20 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 857 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, art. 167 alin. (1) teza finală şi art. 195 alin. (5) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
11.
RECTIFICARE 368 26/04/2017
RECTIFICARE nr. 368 din 26 aprilie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 368/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
1.PROTOCOL 10/11/2016 PROTOCOL din 10 noiembrie 2016între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
2.
LEGE 98 09/05/2017
LEGE nr. 98 din 9 mai 2017pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
3.PROTOCOL 04/07/2016 PROTOCOL din 4 iulie 2016de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
4.DECRET 451 08/05/2017 DECRET nr. 451 din 8 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 36 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 mai 2017privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 37 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 mai 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
7.DECIZIE 53 02/02/2017 DECIZIA nr. 53 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 298 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 298 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 300 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 300 din 5 mai 2017pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
10.ACORD 11/10/2016 ACORD DE COOPERARE din 11 octombrie 2016de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
11.
ORDIN 670 05/05/2017
ORDIN nr. 670 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea art. 2 din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
1.
ORDIN 44 14/04/2017
ORDIN nr. 44 din 14 aprilie 2017pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
2.DECIZIE 21 17/01/2017 DECIZIA nr. 21 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi ale art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
3.NORMĂ 14/04/2017 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 14 aprilie 2017privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 197 16/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 197 din 16 decembrie 2016privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
1.DECIZIE 9 15/03/2017 DECIZIA nr. 9 din 15 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal“ EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 11 mai 2017
1.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
2.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regiotrans" S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
3.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
4.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
5.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1719z4 ACTE OFICIALE1. DECRET 453 09/05/2017 DECRET nr. 453 din 9 mai 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
2. DECIZIE 52 02/02/2017 DECIZIA nr. 52 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 25 din 8 octombrie 2015 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
3. ORD DE URGENŢĂ 34 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
4. DECIZIE 35 19/01/2017 DECIZIA nr. 35 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
5. HOTĂRÂRE 285 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 285 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
6.
ORDIN 491 02/05/2017
ORDIN nr. 491 din 2 mai 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
7.
ORDIN 1381 27/04/2017
ORDIN nr. 1.381 din 27 aprilie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
8.
ORDIN 1382 27/04/2017
ORDIN nr. 1.382 din 27 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
9. ORD DE URGENŢĂ 35 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
10. DECIZIE 397 10/05/2017 DECIZIE nr. 397 din 10 mai 2017privind constituirea Comitetului interministerial de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
11.
ORDIN 531 08/05/2017
ORDIN nr. 531 din 8 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
12.
ORDIN 325 05/05/2017
ORDIN nr. 325 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
13.
ORDIN 2822 27/04/2017
ORDIN nr. 2.822 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
14. HOTĂRÂRE 303 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 303 din 5 mai 2017privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
15. CIRCULARĂ 5 25/04/2017 CIRCULARĂ nr. 5 din 25 aprilie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, cu tema 150 de ani de la adoptarea legii pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor naţionale EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
16. ORD DE URGENŢĂ 36 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
17. DECIZIE 398 10/05/2017 DECIZIE nr. 398 din 10 mai 2017pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
18. DECIZIE 399 10/05/2017 DECIZIE nr. 399 din 10 mai 2017privind numirea domnului Daniel Robert Marin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
19. HOTĂRÂRE 23/06/2015 HOTĂRÂREA din 23 iunie 2015în Cauza Opriş împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
20. DECIZIE 14 28/04/2017 DECIZIE nr. 14 din 28 aprilie 2017privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
21. REGULAMENT 28/04/2017 REGULAMENT ELECTORAL din 28 aprilie 2017privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
22.
ORDIN 32 25/04/2017
ORDIN nr. 32 din 25 aprilie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
23. REGULAMENT 25/04/2017 REGULAMENT din 25 aprilie 2017privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017