Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 03/05/2017

1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 699 29/11/2016 DECIZIA nr. 699 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
2.DECIZIE 771 15/12/2016 DECIZIA nr. 771 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 3 teza a doua din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
3.DECIZIE 772 15/12/2016 DECIZIA nr. 772 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. (2) teza întâi din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
4.NORMĂ 8 13/04/2017 NORMĂ nr. 8 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
5.NORMĂ 9 13/04/2017 NORMĂ nr. 9 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
1.DECIZIE 32 19/01/2017 DECIZIA nr. 32 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
2.DECIZIE 383 03/05/2017 DECIZIE nr. 383 din 3 mai 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Postolache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
3.DECIZIE 384 03/05/2017 DECIZIE nr. 384 din 3 mai 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu Aurelian Flori din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
1.DECIZIE 85 28/02/2017 DECIZIA nr. 85 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 271 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 271 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
3.
LEGE 89 28/04/2017
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 2017pentru completareaart. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
4.DECRET 434 28/04/2017 DECRET nr. 434 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
5.DECIZIE 379 03/05/2017 DECIZIE nr. 379 din 3 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
6.DECIZIE 380 03/05/2017 DECIZIE nr. 380 din 3 mai 2017privind numirea doamnei Ana-Maria Stăvaru în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
7.DECIZIE 381 03/05/2017 DECIZIE nr. 381 din 3 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cornelia Nagy a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
8.DECIZIE 382 03/05/2017 DECIZIE nr. 382 din 3 mai 2017pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
9.
ORDIN 623 02/05/2017
ORDIN nr. 623 din 2 mai 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
10.
ORDIN 625 03/05/2017
ORDIN nr. 625 din 3 mai 2017pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
11.
ORDIN 626 03/05/2017
ORDIN nr. 626 din 3 mai 2017privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
12.CUANTUM TOTAL 03/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 3 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
13.
RECTIFICARE 16 19/11/2016
RECTIFICARE nr. 16 din 19 noiembrie 2016referitoare la Decizia nr. 16 din 19 noiembrie 2016 EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
1.
ORDIN 299 24/04/2017
ORDIN nr. 299 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
2.
ORDIN 42 21/04/2017
ORDIN nr. 42 din 21 aprilie 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 133/2016 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 265 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 265 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 264 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 264 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 263 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 263 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
6.DECIZIE 778 15/12/2016 DECIZIA nr. 778 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 344 alin. (1)-(3), ale art. 345 alin. (2) şi (3), ale art. 346 alin. (2)-(7) şi ale art. 347 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
1.ANEXĂ 24/04/2017 ANEXE din 24 aprilie 2017la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 bis din 3 mai 2017

2. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1718z3 ACTE OFICIALE1. CUANTUM TOTAL 28/04/2017 CUANTUM TOTAL din 28 aprilie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 28 aprilie 2017
2. CUANTUM TOTAL 29/04/2017 CUANTUM TOTAL din 29 aprilie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 29 aprilie 2017
3.
ORDIN 106 20/04/2017
ORDIN nr. 106 din 20 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
4.
ORDIN 107 24/04/2017
ORDIN nr. 107 din 24 aprilie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“ EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
5. SCHEMĂ 24/04/2017 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 aprilie 2017"Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
6.
ORDIN 378 30/03/2017
ORDIN nr. 378 din 30 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
7.
ORDIN 615 24/04/2017
ORDIN nr. 615 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
8.
ORDIN 518 10/04/2017
ORDIN nr. 518 din 10 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
9.
ORDIN 2463 16/03/2017
ORDIN nr. 2.463 din 16 martie 2017pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
10.
ORDIN 527 29/03/2017
ORDIN nr. 527 din 29 martie 2017pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
11.
LEGE 90 28/04/2017
LEGE nr. 90 din 28 aprilie 2017pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
12. DECRET 435 28/04/2017 DECRET nr. 435 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
13.
LEGE 91 28/04/2017
LEGE nr. 91 din 28 aprilie 2017pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
14. DECRET 436 28/04/2017 DECRET nr. 436 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
15. DECIZIE 18 17/01/2017 DECIZIA nr. 18 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
16. ORD DE URGENŢĂ 33 27/04/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
17. HOTĂRÂRE 261 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 261 din 27 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Panaite Vasile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
18. DECIZIE 376 28/04/2017 DECIZIE nr. 376 din 28 aprilie 2017privind numirea domnului Tudor Vesa în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
19. DECIZIE 377 02/05/2017 DECIZIE nr. 377 din 2 mai 2017privind eliberarea doamnei Andra Cristina Croitoru din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
20. DECIZIE 378 02/05/2017 DECIZIE nr. 378 din 2 mai 2017privind numirea doamnei Aurelia Graţiela Drăghici în funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
21. REGULAMENT 2 27/04/2017 REGULAMENT nr. 2 din 27 aprilie 2017privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
22. NORMĂ 13 13/04/2017 NORMĂ nr. 13 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
23.
LEGE 80 27/04/2017
LEGE nr. 80 din 27 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
24. DECRET 417 26/04/2017 DECRET nr. 417 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
25.
LEGE 81 27/04/2017
LEGE nr. 81 din 27 aprilie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
26. DECRET 418 26/04/2017 DECRET nr. 418 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
27.
LEGE 82 27/04/2017
LEGE nr. 82 din 27 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
28. DECRET 419 26/04/2017 DECRET nr. 419 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
29.
LEGE 83 27/04/2017
LEGE nr. 83 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
30. DECRET 420 26/04/2017 DECRET nr. 420 din 26 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
31.
LEGE 86 28/04/2017
LEGE nr. 86 din 28 aprilie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
32. DECRET 431 27/04/2017 DECRET nr. 431 din 27 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
33.
LEGE 87 28/04/2017
LEGE nr. 87 din 28 aprilie 2017pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
34. DECRET 432 27/04/2017 DECRET nr. 432 din 27 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
35.
LEGE 88 28/04/2017
LEGE nr. 88 din 28 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
36. DECRET 433 28/04/2017 DECRET nr. 433 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
37. DECIZIE 81 28/02/2017 DECIZIA nr. 81 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
38. HOTĂRÂRE 262 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 262 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
39. HOTĂRÂRE 268 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 268 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
40.
RECTIFICARE 3618 19/06/2014
RECTIFICARE nr. 3.618 din 19 iunie 2014referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
41. DECIZIE 699 29/11/2016 DECIZIA nr. 699 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
42. DECIZIE 771 15/12/2016 DECIZIA nr. 771 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 3 teza a doua din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
43. DECIZIE 772 15/12/2016 DECIZIA nr. 772 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. (2) teza întâi din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
44. NORMĂ 8 13/04/2017 NORMĂ nr. 8 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
45. NORMĂ 9 13/04/2017 NORMĂ nr. 9 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
46. HOTĂRÂRE 259 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 259 din 27 aprilie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 28 aprilie 2017