Calendar calendar_arrow

Rezumat intrari 24/07/2012

1. JURISPRUDENTA

Sanctiune disciplinara. Desfacere contract individual de munca. Forma - conditie a deciziei EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI S A VII-A C SI PT C PR CON DE M SI AS
Legea nr. 85/2006. Desemnarea provizorie a administratorului judiciar. Reglementare EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA
Citatia si comunicarea actelor de procedura. Nulitate EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA
Dreptul la un proces echitabil. Obligatia instantei de a examina probele solicitate si de a se pronunta asupra concludentei acestora EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A V-A COMERCIALA
Atragerea raspunderii patrimoniale in procedura insolventei. Conditii limitativ prevazute de lege EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A V-A COMERCIALA
Masurile preventive. Inlocuirea sau revocarea masurilor preventive. Obligarea de a nu parasi localitatea. Conditiile retinerii EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA I PENALA
Infractiuni contra persoanei. Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii. Tentativa la omor. Vatamarea corporala grava EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA I PENALA
Conflictul negativ de competenta. Dispozitii privind executarea. Alte modificari de pedepse. Instanta de executare EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA I PENALA
Caile extraordinare de atac. Revizuirea. Cazuri de revizuire. Nulitatile EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA I PENALA
Transfer persoana condamnata in vederea continuarii executarii pedepsei. Recunoasterea unei sentinte penale straine. Incunostintarea persoanei condamnate despre obiectul cauzei. Conditia dublei incriminari EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA I PENALA
Traficul de droguri EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A II-A PENALA
In cauzele in care inculpatul este arestat, instanta legal sesizata este datoare sa verifice, in cursul judecatii, legalitatea si temeinicia arestarii preventive, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A II-A PENALA
Competenta Directiei Nationale Anticoruptie. Persoana cu functie de control conform organigramei EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A II-A PENALA
Cuprinsul rechizitoriului. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A II-A PENALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) si art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
Recurs. Cerere de validare a popririi. Momentul la care se apreciaza de catre instanta de executare indeplinirea conditiilor pentru validarea popririi EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI S A IX-A CIV SI PT C. PRIV. PROP. INT
Recurs. Cerere de revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 5 Cod procedura civila. Inscris nou. Conditii de admisibilitate. Calificare a cererii de revizuire prin raportare la temeiurile de drept si de fapt invocate de revizuient. Tardivitate EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI S A IX-A CIV SI PT C. PRIV. PROP. INT
Revizuire. Cazul prevazut de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila, cand instanta nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI S A IX-A CIV SI PT C. PRIV. PROP. INT
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
Procedura insolventei. Principiul celeritatii judecarii procedurilor specifice insolventei. Citarea partilor EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A V-A COMERCIALA
Contestatie in anulare formulata de partea care nu a declarat recurs, in temeiul art. 318 alin. 1 teza a II-a si urmâtoarele Cod procedura civila. Admisibilitate EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI S. A III-A CIV SI PT CAUZE CU MIN SI F
Posibilitatea reprezentarii partii prin mandatar. Conditiile impuse de Conventia de la Haga din 1961 pentru mandantul judiciar. Cerinte de supralegalizare EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI S. A III-A CIV SI PT CAUZE CU MIN SI F
Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Afectarea obligatiilor emanand din promisiune, de un termen conventional suspensiv EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI S. A III-A CIV SI PT CAUZE CU MIN SI F
Recurs la incheiere. Calculul termenului EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A II-A PENALA
Aprecierea probelor in procesul penal EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A II-A PENALA
Principiul aplicarii legii mai favorabile. Mentinerea arestarii preventive. EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A II-A PENALA
Probele si mijloacele de proba. Declaratiile partii vatamate, partii civile si ale partii responsabile civilmente. Modalitatea de apreciere a declaratiilor partii civile pentru a putea servi la aflarea adevarului EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA I PENALA
Citarea partilor la judecata. Obligatia de aducere a condamnatului arestat la judecata contestatiei la executare. Nulitatea hotararii in cazul judecarii contestatiei la executare cu lipsa de procedura fata de condamnatul arestat EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA I PENALA
Judecata. Obligatia membrilor completului de judecata a semna minuta. Consecinta nerespectarii acestei dispozitii legale EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA I PENALA
Prezenta la judecata a inculpatului arestat EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Procedura in cauzele cu infractori minori. Obligativitatea efectuarii referatului de evaluare. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Extinderea efectelor recursului. Limite. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Recurs. Casare cu trimitere spre rejudecare. Cazuri. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Apel. Termen de declarare. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei. Aplicarea in timp a dispozitiilor procesual penale. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei. Stabilirea pedepsei. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Apel. Solutii. Desfiintarea hotararii cu trimiterea cauzei spre rejudecare. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Infractiunea prevazuta de art. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1191 nu este absorbita in mod natural de infractiunile de lovire si vatamare corporala. EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU SECTIA PEN. SI PT. CAUZE CU MIN. SI DE FAM
Fapta inculpatului de a participa la savarsirea unei infractiuni continuate, la unele acte in calitate de instigator, iar la altele in calitate de complice constituie instigare la infractiunea respectiva, comisa in forma continuata. EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU SECTIA PEN. SI PT. CAUZE CU MIN. SI DE FAM
Fapta inculpatului, administrator al unei societati comerciale, de a emite un cec avand doar semnatura sa si stampila societatii constituie infractiunea prevazuta de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934. EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU SECTIA PEN. SI PT. CAUZE CU MIN. SI DE FAM
Masura de siguranta a confiscarii speciale. Confiscarea bunurilor care au fost folosite, in orice mod, la savarsirea unei infractiuni, daca sunt ale infractorului sau daca, apartinand altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii. EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU SECTIA PEN. SI PT. CAUZE CU MIN. SI DE FAM
Ucidere din culpa. Despagubiri civile EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU SECTIA PEN. SI PT. CAUZE CU MIN. SI DE FAM
Publicitatea sedintei de judecata. Nerespectarea acestei cerinte prevazuta de art. 290 Cod procedura penala. Nulitate absoluta. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Tαlharie. Furt. Acte de violenta. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Contopire de pedepse. Anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei. Instanta competenta. Art. 447 alin. 1 Cod procedura penala. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Exceptia de neconstitutionalitate invocata in fata instantei de apel. Incalcarea dispozitiilor art. 303 alin. 6 Cod procedura penala. Consecinte. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Contestatie in anulare. Competenta de solutionare. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Liberare provizorie sub control judiciar. Conditii. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Motive de apel invocate de inculpat si asigurator asupra carora instanta nu s-a pronuntat. Casare. Latura civila. Nemotivarea hotararii. Consecinte. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Faliment. Nestabilirea termenului de plata a garantiei si necomunicarea acestuia adjudecatarei. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Faliment. Valorificarea bunurilor debitoarei. Vanzarea in bloc a bunurilor. Consecinte. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Judecator delegat la oficiul registrului comertului. Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Contencios administrativ. Licitatie. Achizitii publice. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Drepturi conferite persoanelor persecutate din motive politice. Persoana deportata in strainatate. Minor nascut in timpul deportarii. Dreptul sotiei supravietuitoare. Nelegalitatea respingerii cererii de acordare. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Contencios administrativ. Procedura de solutionare a abaterii disciplinare a cadrelor didactice potrivit Statului personalului didactic. Consecinte. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Contencios administrativ. Act administrativ al unei instituιii centrale. Competenta. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Actiune in contencios administrativ pentru anularea unei hotarari a consiliului local promovata de un consilier. Calitate procesuala activa. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Teren expropriat si afectat in totalitate de lucrari de sistematizare (blocuri, cai de acces, trotuare). Acordarea unui teren in compensare este atributul exclusiv al autoritatii investite cu solutionarea notificarii. EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA SECTIA CIVILA
Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 223/1974, cu plata. Caracterul abuziv al preluarii bunului. Dreptul fostului proprietar la plata unor despagubiri in conditiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Legitimarea procesual pasiva a unitatii administrativ teritoriale, prin primar, in procedura Legii nr. 10/2001. EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA SECTIA CIVILA
Competenta primarului, in calitate de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale, de a emite o dispozitie materiala cu oferta de restituire prin echivalent, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005. Aplicarea in timp a legii civile. EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA SECTIA CIVILA
Imobil preluat de stat in baza Legii nr. 18/1968. Inaplicabilitatea art. 2 din Legea nr. 10/2001. EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA SECTIA CIVILA
Imobil nationalizat in temeiul Decretului nr. 92/1950 si instrainat partial chiriasilor, in baza art. 9 din Legea nr. 112/1995. Teren aferent locuintei instrainate. Limitele restituirii bunului in procedura Legii nr. 10/2001, fostului proprietar. EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA SECTIA CIVILA
Imobil expropriat in baza decretului de expropriere nr. 69/22.02.1960. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 10/2001. Ruina edificiului expropriat. Prevalenta restituirii bunului in natura. EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA SECTIA CIVILA
Actiune in retrocedarea terenului expropriat, fondata pe dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994. Optiunea reclamantului de a continua judecata actiunii in retrocedare. Neefectuarea procedurii administrative reglementata de Legea nr. 10/2001. Consecinte. EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA SECTIA CIVILA
Imobil preluat in baza Legii nr. 4/1973 si ulterior inchiriat fostului proprietar. Restituirea in natura a bunului conform art. 10-12 din Legea nr. 10/2001. Conditionarea restituirii in natura a imobilului de obligatia rambursarii sumei primite cu titlu de despagubire la momentul preluarii abuzive. Demolarea partiala a locuintei. Cuantumul despagubirilor restituite. EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA SECTIA CIVILA
Actiunea civila. Modul de rezolvare a actiunii civile exercitate in cadrul procesului penal in situatia in care exista o hotarare civila ce se bucura de autoritate de lucru judecat si care are impact direct in cauza EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Talharie. Furt. Deosebiri EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Talharie. Coautorat. Realizarea atat a laturii obiective cat si a laturii subiective. Realizarea de catre autor doar a actelor de violenta EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Detinere de droguri de mare risc. Modalitati de comitere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Omor deosebit de grav. Individualizarea pedepsei. Circumstante atenuante. Modalitatea de comitere a faptei. Conduita inculpatului dupa comiterea faptei EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Omor calificat. Pruncucidere. Asemanari si deosebiri EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Tentativa la omor calificat. Pedeapsa nelegala. Coborarea pedepsei sub minimul special conform art. 76 alin. (2) Cod procedura penala si nu conform art. 76 lit. b) Cod procedura penala EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Tentativa la infractiunea de omor. Vatamare corporala grava. Deosebiri. Condamnare la pedeapsa inchisorii EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Evaziune fiscala. Proxenetism. Spalare de bani. Confiscarea bunului si a sumelor de bani obtinute prin infractiuni. Inexistenta unei duble confiscari. Sechestru EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Trafic de influenta. Confiscare. Despagubiri civile EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Efectele gratierii EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Vatamare corporala. Stare de provocare. Reactie disproportionata fata de fapta partii vatamate EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Trafic de persoane. Aplicarea gresita a circumstantelor atenuante, inculpatul nerecunoscand fapta in cursul urmaririi penale, iar in fata instantei invocand dreptul la tacere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Furt calificat. Recidivist. Aplicarea art. 18^1 Cod penal EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI
Apelul. Caracter devolutiv. Lipsa cercetarii judecatoresti la instanta de fond. Nemotivare. Consecinte. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA
Infractiunile de viol si rele tratamente aplicate minorului. Deosebiri. Sanctionare. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA
Infractiunea prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal. Caz fortuit. Daune morale. Criterii de evaluare. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA
Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti. Elemente constitutive. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA
Infractiunile prevazute de OUG nr. 195/2002. Recidiva. Circumstante atenuante. Conditii. Consecinte. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA
Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Conditii de admisibilitate. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA
Sechestru asigurator. Confiscare. Caracter licit al provenientei bunurilor. Consecinte. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
privind examinarea recursului in interesul legii in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor art. 320^1 din Codul de procedura penala, cu privire la momentul pana la care sunt aplicabile prevederile referitoare la procedura de judecata simplificata EMITENT: I.C.C.J. COMPLET. COMPETENT SA JUDECE REC. IN INTERES. LEGII
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
Societate comerciala dizolvata la cererea Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Cerere de numire lichidator cu depasirea termenului legal. Decadere EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA
Procedura insolventei. Fundatiile - exceptate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA
Recurs incheiere judecator delegat. Lipsa notificarii sechestrului asigurator in Cartea funciara. Efecte EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA
Taxa judiciara de timbru. Achitare in sistem on-line EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA
Procedura insolventei. Calitate procesuala activa in recursul declarat impotriva cererilor formulate in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cereri respinse de catre judecatorul sindic EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei. Cadru militar. Solutionare de catre prima instanta in baza exceptiei privind neurmarea procedurii contestatiei la M.A.N. neobligativitatea parcurgerii procedurii prealabile a contestatiei pentru deciziile de recalculare emise in temeiul Legii nr. 19/2000. Casare cu trimitere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Actualizare pensie. Fost procuror. Indreptatire EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Contestatie impotriva dispozitiei prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului de somaj, pe motiv ca solicitantul realizeaza venituri. Admitere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Actiune avand ca obiect obligarea Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale, la eliberarea documentelor care atesta stagiul de cotizare in sistemul public de pensii. Admitere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Decizie de sanctionare cu avertisment scris. Actor care a parasit incinta teatrului dupa suspendarea repetitiilor de catre regizorul artistic. Anulare EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Raspundere patrimoniala. Angajat al unei societati de paza si protectie. Desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului. Neindeplinirea conditiilor privind raspunderea patrimoniala EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Competenta de solutionare a cererii formulate de o persoana fizica pentru eliberarea unui extras de C.F. si de anularea extrasului C.F. obtinut de la emitenta Biroul de C.F. local. Natura juridica a actului - extras de C.F. eliberat in conditiile prevazute de Legea nr. 7/1996. Participarea procurorului nu este obligatorie la solutionarea cauzei. Admisibilitatea actiunii de anulare a unui extras de C.F. pe calea contenciosului administrativ, functie de probe si de prevederile Legii speciale nr. 7/1996 si a Legii nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Calcularea termenului de formulare a contestatiei impotriva unui proces-verbal de control emis de un organ fiscal. Nesolutionarea pe fond a contestatiei de catre D.G.F.P. pe motivul tardivitatii formularii contestatiei. Consecinte. Respingerea contestatiei ca tardiva, fara a lua in calcul ca aceasta a fost depusa in termen legal. Consecinte. Obligativitatea solutionarii contestatiei pe fond de catre autoritatea teritoriala fiscala, conditie esentiala pentru solutionarea pe fond a cauzei de catre instanta de contencios administrativ si fiscal EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Incalcarea dreptului la aparare. Incidenta dispozitiilor art. 197 alin. 2 Cod procedura penala EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA PENALA
Nerezolvarea fondului cauzei atat de catre instanta de la prim grad jurisdictional cat si de instanta de apel EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA PENALA
Corecta aplicare a dispozitiilor art. 139 Cod procedura penala raportat la art. 148 Cod procedura penala pentru a se dispune revocarea masurii arestului preventiv EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA PENALA
In raporturile de drept comercial, masura asiguratorie a instituiri sechestrului asigurator trebuie aplicata in baza prevederilor art. 591-596 Cod procedura civila coroborate cu prevederile art. 908 Cod comercial. Potrivit prevederilor art. 908 Cod comercial, fara a se face distinctie intre bunuri mobile sau imobile, sechestrul sau poprirea nu se va putea infiinta decat cu dare de cautiune, exceptiile prevazute in acest articol fiind de stricta interpretare EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA COMERCIALA
Inalta Curte de Casatie si Justitie Bucuresti a restituit, pe cale administrativa, dosarul avand ca obiect recursul declarat impotriva unei decizii pronuntate impotriva unei decizii prontata in apel de Sectia civila a Curtii de Apel, Sectiei comerciale a aceleiasi Curti de Apel pentru a se pronunta asupra recursului, invocand Legea nr. 219/2005 EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA COMERCIALA
Procedura prealabila a concilierii directe este obligatorie in procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, potrivit art. 720 indice 1 Cod procedura civila si se face inainte de introducerea cererii de chemare in judecata cu respectarea formei si termenelor prevazute de textul legal indicat EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA COMERCIALA
Suspendare a solutionarii contestatiei. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA COMERCIALA
Cererea de delegare a executorului judecatoresc pentru inventarierea bunurilor pentru care exista "primejdia" ca ele sa dispara, se circumscrie obiectului reglementat de art. 235-241 Cod procedura civila "Asigurarea dovezilor", chiar daca reclamantul indica temeiul in drept si art. 581 Cod procedura civila EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA COMERCIALA
Creanta rezulta dintr-un contract de fidejusiune accesoriu contractului de credit este susceptibila de a fi inscrisa in tabelul de creante, deoarece art. 84 din Legea nr. 64/1995 rep. prevede modalitatea in care se va inscrie in tabel creantele cu mai multi debitori EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA COMERCIALA
Necesitatea interpretarii si aplicarii coroborate a disp. art. 52, 72 Cod penal si a disp. art. 81, 82 din acelasi act normativ la stabilirea pedepsei EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES SECTIA PENALA
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Partaj bunuri comune. Aplicarea art. 673^9 Cod procedura civila la formarea si atribuirea loturilor. Admisibilitatea reanalizarii in recurs EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Dreptul familiei. Pastrarea numelui avut in timpul casatoriei. Intelesul notiunii de "motive temeinice" pentru care instanta poate admite cererea. Cerere reconventionala. EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Dreptul familiei. Ocrotirea minorului prin masura plasamentului in regim de urgenta. Necesitatea cenzurarii masurii si dupa luarea acesteia prin aplicarea principiului interesului superior al copilului. Recurs fondat. EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Parti sociale si de interes detinute de fostii soti. Cuprinderea lor in masa partajabila a bunurilor comune. Stabilirea cotelor de contributie la dobandirea unui imobil. Ajutorul acordat de parinti EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Lipsa incheierii privitoare la dezbateri. Consecinte EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA PENALA
Spatiu detinut cu contract de inchiriere, neaplicarea dispozitiilor Legii nr. 550/2002 EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Exceptia de nelegalitate - respingere EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Faliment. Inadmisibilitatea transmiterii universale a patrimoniului societatii comerciale unipersonale cu raspundere limitata catre asociatul unic, ca urmare a dizolvarii societatii prin faliment EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Partile care pot formula contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administrator in tabelul preliminar (art. 87 alin. 1 din Legea nr. 64/1995 republicata). Solutionarea de catre judecatorul-sindic, printr-o singura sentinta, a tuturor contestatiilor (alin. 2 al art. 87). Inadmisibilitatea cererii de chemare in garantie in cadrul procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995. EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Contract de vanzare cumparare incheiat in conditiile Decretului-Lege nr. 61/1990. Caracter. Momentul incheierii contractului. Lipsa consimtamantului cumparatorului EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Admisibilitatea actiunii privind acordarea drepturilor salariale restante. EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Admisibilitatea actiunii privind drepturi banesti pe persoane ce ocupa functii de demnitate publica, alese EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Drept de proprietate imobiliara. Comparare titluri EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV SECTIA CIVILA
Drept administrativ. Administratia locala. Primarul si aparatul de specialitate. Drept fiscal. Taxa de mediu, pentru activitati sportive si de mediu. Salubritate. EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENC. ADM.
Drept comercial. Insolventa. Casare cu trimitere pentru continuarea judecatii. Societate comercialâ aflata in procedura falimentului, actiune formulata impotriva acesteia pentru a fi obligata la plata unei sume de bani. Suspendarea judecatii cauzei in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006. Recurs admis, formulat de reclamanta impotriva incheierii de suspendare EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENC. ADM.
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
Masurile preventive. Arestarea preventiva. Mentinerea masurii arestarii preventive. Depasirea termenului rezonabil al duratei masurii arestarii preventive. Consecinte. Inlocuirea masurii. Netemeinicie EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA PENALA
Principiul aflarii adevarului. Principiul prezumtiei de nevinovatie. Probele. Neinlaturarea prin probe a prezumtiei de nevinovatie. In dobio pro reo. Consecinte. Achitarea inculpatului EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA PENALA
Infractiunea de inselaciune prevazuta de art. 215 alin. (1) si (2) Cod penal si infractiunea de contrabanda prevazuta de art. 177 din Legea nr. 141/1997 (actual art. 272 din Legea nr. 86/2006). Incadrarea juridica. EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA PENALA
Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei. Infractiunea de sfidare a organelor judiciare. Pericolul social concret. Continut. Neretinerea elementelor pericolului social concret al faptei. Netemeinicie EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA PENALA
Procedura prealabila obligatorie. Actiune inadmisibila EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Fonduri comunitare. Nerespectarea conditiilor pentru care acestea s-au acordat EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Actiune civila. Competenta materiala a instantei de drept comun EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Tichete de masa. Prescriptia dreptului material la actiune avand ca obiect acordarea contravalorii tichetelor de masa. Executarea clauzei contractuale privitoare la acordarea tichetelor de masa EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIG. SOCIA
Stagiu de cotizare nevalorificat. Cerere de recalculare a pensiei. Caracterul obligatoriu al procedurii administrative prealabile sesizarii instantei de judecata EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIG. SOCIA
Contract individual de munca. Clauza de neconcurenta. Nerespectarea clauzei. Interdictia stabilirii cu anticipatie a prejudiciului printr-o clauza penala EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIG. SOCIA
Concediere pentru motive neimputabile salariatului. Termenul de preaviz. Durata termenului. Sanctiunea nerespectarii lui EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIG. SOCIA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. z) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (6), art. 26 alin. (8) si art. 38 alin. (3) si (9) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
Salarii compensatorii. Contestatii. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES - SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Actiune principala. Anularea hotararii AGA. Cale de atac a recursului. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES - SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Cerere de ordonanta presedintiala. Verificarea conditiilor de admisibilitate. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES - SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS
Cerere de chemare in judecata. Principiul disponibilitatii EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES - SECTIA CIVILA
Fond funciar. Incidenta prevederilor art. 64 din Legea nr. 18/1991 si ale art. III alin. 1 lit. a din Legea nr. 169/1997 EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES - SECTIA CIVILA
Legea nr. 10/2001. Dispozitie emisa cu ocazia solutionarii notificarii. Imposibilitatea revocarii EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES - SECTIA CIVILA
Fond funciar. Aplicarea dispozitiilor art. 23 alin. 1 din Legea nr. 18/1991. Lipsa interesului legitim in promovarea actiunii in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES - SECTIA CIVILA
Legea nr. 10/2001. Calitatea de persoana indreptatita in sensul dispozitiilor art. 3 si 4 din lege EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES - SECTIA CIVILA
Tulburare in posesie. Nerespectarea hotararii judecatoresti. Distinctie EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA SECTIA PENALA SI PT. CAUZE CU MINORI
Recurs. Exercitarea fara drept a unei profesii. Achitare. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA SECTIA PENALA SI PT. CAUZE CU MINORI
Recurs. Casare cu trimitere. Nelegala constituire a completului de judecata. EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA SECTIA PENALA SI PT. CAUZE CU MINORI
Recurs. Competenta de solutionare a cererii de reabilitare. EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA SECTIA PENALA SI PT. CAUZE CU MINORI
Suspendare conditionata a executarii pedepsei. Daune materiale. EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA SECTIA PENALA SI PT. CAUZE CU MINORI
Braconaj. Elemente constitutive. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Inselaciune. Elemente constitutive. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Furt calificat. Elemente constitutive. Tulburare de posesie. Succesiunea legilor in timp. Legea penala mai favorabila. EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Confiscarea speciala EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S. PEN SI PTR CAUZE CU MIN SI DE F
Servitute de trecere. Loc infundat. Constituirea servitutii prin destinatia proprietarului EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S CIV, DE M. SI AS. SOC, PT MIN SI F
Sechestru asiguratoriu instituit in temeiul art. 129 alin. 8 din O.G. nr. 92/2003. Inscrierea masurii in cartea funciara. Distinctia fata de ipoteca legala EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S CIV, DE M. SI AS. SOC, PT MIN SI F
Privilegiul special imobiliar al copartasilor. Inscrierea privilegiului in cartea funciara EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S CIV, DE M. SI AS. SOC, PT MIN SI F
Masura de protectie speciala a plasamentului copilului. Exercitarea drepturilor si a obligatiilor parintesti EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S CIV, DE M. SI AS. SOC, PT MIN SI F
Partaj intre soti. Datorii comune ale sotilor. Imprumut facut pentru achizitionarea unui imobil bun comun EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES S CIV, DE M. SI AS. SOC, PT MIN SI F
Daune morale pentru neachitarea la termen a contravalorii unui cal imbolnavit de anemie infectioasa. Respingere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Obligatie de intretinere. Debitor care mai are un copil in intretinere. Stabilirea cuantumului pensiei EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Stabilire paternitate. Incuviintarea purtarii de catre minor a numelui tatalui fata de care s-a stabilit paternitatea EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Rectificare de carte funciara. Erori provenite ca urmare a unor dezmembrari neoperate in cartea funciara. Admitere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Cerere de suspendare a judecatii, respinsa. Atacare cu recurs. Respingere ca inadmisibila EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale. Respingere. Dispozitii legale iesite din vigoare. Lipsa interesului. Autoritatea relativa de lucru judecat a deciziilor Curtii Constitutionale EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Citarea partilor. Pastrarea termenului in cunostinta dupa disjungere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Taxe de timbru. Recurs declarat de Statul Roman prin Consiliul local municipal. Neachitarea taxei judiciare de timbru. Anulare ca netimbrat EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
Competenta materiala. Exceptie invocata dupa inceperea dezbaterilor asupra fondului. Respingere EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA I CIVILA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) pct. 4 si ale art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
Servitute negativa de vedere. Inchiderea balconului cu vedere spre imobilul invecinat, cu materiale netransparente. Indeplinirea cerintei legale de respectare a acestei servituti EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ S CIV, DE MUNCA SI AS SOC, PT MIN SI FAM