Legis Plus - Varianta Online

LEGISONLINE SAU LEGIS PLUS - va permite DIRECT accesul la LEGISLATIA ROMANEASCA si la LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE - fara sa mai instalati ceva pe calculatorul d-voastra. Acum folosind un nume utilizator (ID) si o PAROLA puteti accesa aceste programe de legislatie de oriunde va aflati in lume - avand un calculator sau un telefon mobil cu o conexiune internet.

Legis Studio - Varianta Desktop

Programele - LEGISLATIE ROMANEASCA si LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE se pot instala pe calculatorul dumneavoastra, monopost (un singur utilizator) sau retea locala pe un server cu mai multi utilizatori.
MODULE LEGIS

 • LEGISLATIA ROMANIEI
 • JURISPRUDENTA
 • DOCTRINE
 • MODELE TIP
 • ACHIZITII PUBLICE
 • CLASIFICARI
 • DICTIONAR
 • AUTORIZATII
 • JURISPRUDENTA C.E.D.O
 • DEFINITII
 • SINTEZE ECONOMICE
 • EUROLEGIS
 • EUROJURISPRUDENTA
 • CORESPONDENTA CODURI


Module Legis si Eurolegis

LEGISLATIA ROMANIEI (M.O. partea I, I BIS, BIS SPECIAL inclus în abonament)
 • baza de date cuprinde peste 95.000 de acte normative din perioada 1810 şi până în prezent;
 • toate tipurile de acte oficiale din perioada specificată mai sus: legi, decrete, hotărâri, ordonanţe, ordine, criterii, norme, precizări, anexe, acte republicate, etc.
 • toate codurile (codul comercial, civil, de procedură civilă, penal, de procedură penală, muncii, aerian, vamal) în forma originală cât şi în formă actualizată;
 • Constituţia României din anii: 1866, 1923, 1938,1948, 1952, 1965, 1974, 1986, 1991, 2003;

Toate actele incluse în Monitorul Oficial Partea I, Partea I bis şi bis special sunt preluate întocmai din Monitorul Oficial al României, şi sunt redate în format electronic.

ACTE ACTUALIZATE LA ZI

Oferă forma la zi a unor acte modificate în mai multe rânduri, dar nerepublicate: CODUL FISCAL, CODUL MUNCII, CODUL PENAL, LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, legi de salarizare din diverse domenii de activitate LEGEA nr. 154/1998, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24/2000, etc.

Formele actualizate ale actelor normative evidenţiate prin (A) în bază sunt acte realizate la nivelul compartimentului juridic al CTCE Piatra-Neamţ, prin încorporarea în actul de bază a tuturor modificărilor, completărilor, abrogărilor şi a altor operaţiuni suferite de un act de-a lungul evoluţiei legislative.

JURISPRUDENTA - actualmente peste 40.000 speţe

Modulul oferă numeroase sentinţe şi decizii emise de instanţele de judecată competente (judecătorii, tribunale, curţile de apel din ţară, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în funcţie de gradele de jurisdicţie, grupate pe tematici şi subtematici de interes, fiind foarte utile pentru cei care au dosare pe rolul instanţelor sau urmează să iniţieze demersuri în materie judiciară. Modulul se actualizează permanent cu practica cea mai nouă existentă la nivelul instanţelor.

DOCTRINE

Modulul de Doctrine, realizat de către specialiştii nostri, vine cu expuneri deosebit de interesante din toate ramurile de drept (Drept civil, Dreptul de procedură civilă, Drept penal, Dreptul de procedură penală, Drept comunitar, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul concurenţei comerciale, Societăţi Comerciale), fiind realizat prin compilarea părerilor, opiniilor, teoriilor autorilor celebri din diverse ramuri de drept, unele care nu sunt suficient acoperite legislativ, de exemplu Dreptul de proprietate intelectuală.

Dintre autori sunt reprezentate în mare parte toate catedrele de drept ale universităţilor din ţară (Francisc Deak, Safta Romano, V. Ciobanu, Ioan Leş etc.)

MODELE TIP

Modulul conţine modele tip de contracte, acţiuni in justiţie, contestaţii, plângeri, cereri, reclamaţii, procuri, etc.

În acest modul sunt cuprinse atât modele de contracte care sunt preluate din legislaţie, cum ar fi contractele-cadru, alte modele de contracte au fost preluate din publicaţii utilizate în practică, şi care sunt actualizate (contracte de leasing, de prelucrare în lohn, tehnologie know-how).

De asemenea, modelele de procuri notariale sau cele de acte constitutive sunt preluate şi din practica dezvoltată la nivelul Registrului comerţului sau a birourilor notariale

CORESPONDENTA CODURI

Modulul LEGIS - Corespondenta Coduri furnizează utilizatorilor o echivalenţă între codurile noi si cele vechi precum si legislatia nationala aferenta, permiţând acestora utilizarea mai eficienta a cunostintelor deja acumulate de-a lungului timpului.

Puncte-cheie de ati

Facilitarea migrarii catre noile texte ale reglementarilor legislative.

Cui se adreseaza?

Programul dezvoltat se adreseaza practicienilor dreptului, dar nu numai acestora si utilizeaza in activitatea cotidiana legislatia din sfera penala si/sau civila.

Necesitatea la care raspunde

Odata cu modificarile survenite in legislatia nationala privind codurile civil, penal, de procedura penala si de procedura civila, materiale ample si de o importanta vitala pentru activitatea juridica - a aparut necesitatea efectuarii unei corespondente intre articolele vechilor coduri si cele nou formulate in legislatie

Ce avantaje ofera?

Avantajul comparativ este acela ca, integrata in acest modul, se regaseste si corespondenta noilor reglementari cu jurisprudenta aflata deja in relatie de cauzalitate cu codurile vechi.

Totodata, modulul realizeaza corespondenta si intre noul cod civil si legi speciale (Legea 105/1992 privind raporturile de drept international privat; Legea nr. 509 din 12 iulie 2002 privind agentii comerciali permanenti, Decretul nr. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice etc.)

Produsul CTCE

1. ofera imaginea integrala a modificarilor intervenite in legislatie;
2. usor de utilizat avand o interfata prietenoasa;
3. actualizari in timp real;
- corespondentele la nivel de articol intre Codul penal din 21 iunie 1968 (republicat si actualizat) si Noul Cod penal din 17 iulie 2009, intre Codul de procedura penala din 12 noiembrie 1968 (republicat si actualizat) si Noul Cod de procedura civila din 1 iulie 2010, intre Codul de procedura civila din 9 septembrie 1865 si Noul Cod de procedura civila din 1 iulie 2010 stau la dispozitia profesionistilor inca dinaintea intrarii in vigoare a acestor coduri

- indiferent de momentul utilizării acestui produs sunt utilizate formele consolidate (actualizate) sau republicate ale tuturor actelor.

Cum functioneaza?

Cele doua texte de lege apar in ecrane alaturate, iar la selectarea unui articol din codul vechi, articolul corespondent din codul nou va aparea in ecranul alaturat, existand astfel posibilitatea compararii in integralitate a modificarilor survenite. Utilizatorul poate vizualiza prin butonul INVERSARE, corespondenta inversa dintre codul nou si codul vechi/legi speciale.

Produsul este conceput atat ca un modul integrat in cadrul sistemului informatic legislativ LEGIS, cat si ca un produs autonom ce poate fi utilizat de cei care in prezent utilizeaza un alt soft legislativ.

ACHIZITII PUBLICE

Conţine anunţurile pentru achiziţii publice (Monitorul Oficial partea a-VI-a), grupate în funcţie de tipul achiziţiei (de produse, de lucrări, de servicii, de produse şi servicii), codul CPV, tipul de anunţ (de intenţie, de participare, de atribuire), participanţii la proceduri.

Modulul de Achiziţii publice oferă un instrument foarte util, prin posibilităţile de căutare, pentru identificarea cu usurinţă a oricărui anunţ pe care o autoritate contractantă este obligată să-l transmită spre publicare Monitorului Oficial, în vederea desfăşurării unei proceduri de achiziţie publică.

Toate aceste tipuri de anunţuri constituie pentru instituţiile şi autorităţile publice o piesă obligatorie în dosarul de achiziţie publică, fiind dovada sigură că procedura s-a desfăşurat în condiţii de legalitate.

CLASIFICARI

Modulul conţine Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor, precum şi Vocabularul comun privind achiziţiile publice - CPV instrumentul de bază utilizat în procedurile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice în vederea achiziţionării de produse, servicii şi lucrări obligatoriu de aplicat de statul român începând cu 1 ianuarie 2007.

CPV reprezintă limbajul comun între toate statele Uniunii Europene fiind emis de Consiliul Uniunii Europene

DICTIONAR

Dicţionar român, latin, juridic, de drept civil, de drept al muncii, de drept internaţional al afacerilor, bancar şi de asigurări, etc.

Dicţionarele existente în acest modul sunt publicaţii ale unor autori profesionişti, aplicaţia LegisPlus creând instrumentul electronic de accesare a acestora.

Marele avantaj al acestui modul o constituie faptul că utilizatorul are posibilitatea să descopere că, un simplu termen în dicţionarul român, poate căpăta alte valenţe în dicţionarul juridic, de drept civil sau celelalte dicţionare, la baza acestor explicaţii stând raportul gen/specie între dicţionarul român şi celelalte specializate pe ramurile de drept.

JURISPRUDENTA C.E.D.O

Acest modul cuprinde jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului extrasă din culegerile Institutului Român pentru Drepturile Omului, vizând cauze în care au fost încălcate drepturile civile şi politice ale cetăţenilor din statele europene, cazuri semnalate şi judecate de Curtea Europenă.

Jurisprudenţa CEDO devine obligatorie pentru statele care sunt condamnate, fiind un instrument foarte util pentru practicienii dreptului de la instanţa de judecată până la juristul unei societăţi comerciale care se poate prevala în demersurile sale de soluţiile date de instanţa europeană.

AUTORIZATII

Modulul are o importantă aplicare practică, indicând documentele, etapele şi termenele pe care o persoană trebuie să le aibă în vedere pentru obţinerea unei autorizaţii, licenţe sau eliberarea unui anumit act de către o instituţie.

În fiecare astfel de document este precizat totodată şi cadrul legal în baza căruia se eliberează un act, precum şi referiri la alte acte normative conferind utilizatorului siguranţă în demersurile sale, precum şi cunoaşterea sancţiunilor la care persoanele se expun în sitiuaţia în care nu se respectă normele legale.

Sunt oferite informaţii foarte utile pentru iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi care trebuie să respecte Directivele europene, precum şi pentru tipuri de activităţi cu caracter de noutate pe teritoriul ţării noastre, de exemplu înregistrarea cultivatorilor de plante modificate genetic, a operatorilor în agricultura ecologică, condiţiile pe care trebuie să le respecte cabinetele de înfrumuseţare corporală pentru a putea funcţiona etc.

DEFINITII SI ABREVIERI

Conţine definiţiile şi abrevierile standard care se regăsesc în legislaţia românească, cu posibilitatea căutării unei expresii în definiţii sau în termeni şi hiperlink la actul in care a apărut abrevierea sau definiţia căutată.Modulul oferă posibilitatea ca, prin cunoaşterea unui cuvânt sau a unei sintagme, utilizatorul să ajungă mai uşor la actele normative care conţin acel cuvânt.

De exemplu, dacă căutăm sintagma « instituţii publice » şi ne poziţionăm pe aceasta, observăm că definirea acestei noţiuni este oferită de mai multe acte normative (de exemplu L 500/2002, OUG 45/2003). Fără structurarea unui astfel de modul, utilizatorului i-ar fi venit mult mai greu să caute într-o bază de peste 95.000 de acte, pe cele care conţin astfel de termeni.

SINTEZE ECONOMICE

Modulul de Sinteze economice este grupat pe trei mari tematici de interes.Adnotările şi comentariile asupra articolelor din Codul fiscal şi Codul de procedura fiscală sunt realizate de către specialiştii noştri prin culegerea materialelor din diverse tratate şi manuale de fiscalitate ale unor autori celebri, venind cu o multitudine de exemple practice şi jurisprudenţă specifică. (de exemplu manuale editate de Dan Drosu Şaguna, Ioan Condor, Constantin Tufan).

Partea de Managementul resurselor umane reprezintă o imagine completă asupra tot ceea ce înseamnă resurse umane la nivelul unei organizaţii (de la modul de selectare a angajaţilor, la modul de remunerare, promovare şi de menţinere a acestora).

Modulul oferă şi posibilitatea ca prin linkurile către legislaţia româneasca, clientul să consulte în mod real şi ultima formă actualizată a Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, cât şi a altor acte normative importante în materie fiscală

EUROLEGIS

Aplicaţia EuroLEGIS, dezvoltată de CTCE Piatra Neamţ, oferă utilizatorilor o perspectivă de ansamblu asupra legislaţiei Uniunii Europene şi permite accesul concret şi contextual la legislaţia UE.
Accesul la legislaţia UE se face pe baza unor algoritmi de căutare, folosind filtre specifice legislaţiei comunitare (numar, an şi tip act; tematică; publicaţie; cuvinte cheie; etc.).
În comparaţie cu alte aplicaţii din domeniu, CTCE P. Neamţ integrează această aplicatie în contextul legislaţiei româneşti.
EuroLEGIS tratează într-un mod aparte actele legislaţiei europene care fac referire la legislaţia românească.
Aplicaţia furnizează utilizatorului o echivalenţă între cele doua legislaţii (legislatia europeană şi legislaţia românească), permiţând o mai bună inţelegere a procesului legislativ.
Aplicaţia integrează atât legislaţia primară (tratate etc.) cât şi cea secundară (Directive, Regulamente, Recomandări, Rezoluţii) extrasă din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seriile L si C, actualizându-se zilnic.

Legislaţia existentă în aplicaţie este clasificată conform Repertoriului legislaţiei comunitare. Repertoriul este o structură analitică care cuprinde 20 de capitole subdivizate în secţiuni în funcţie de necesităţi.

Acest modul oferă informaţii privind rolul şi activităţile actorilor principali în procesul decizional şi în procedurile legislative conexe ale Uniunii Europene:

 • Consiliul Uniunii Europene;
 • Comisia Europeană;
 • Parlamentul European;
 • Comitetul Economic şi Social;
 • Comitetul Regiunilor;
 • Curtea Europeană de Justiţie şi Tribunalul de Primă Instanţă;
 • Curtea Europeană de Conturi.


Rezumatul actelor este tradus în limba română iar textul este vizualizat în limba engleză, franceză, germană şi italiană. Multe dintre cele mai importante Directive şi Regulamente sunt traduse în limba română, traducere preluată de la Institutul European din România, precum şi de pe portalul oficial al Uniunii Europene. Legătura directă dintre legislaţia românească şi legislaţia UE se face prin accesarea butonului tematică similară, din fereastra de selectare tematică sau prin bifarea opţiunii acte la care face referire legislaţia românească.

DICŢIONAR ENGLEZ - ROM N - permite selectarea unui cuvânt din legislaţia UE şi traducerea acestuia în limba română, cu posibilitatea de a selecta din legislaţia româneasca actele care conţin cuvântul tradus.

IMPORTANT! Aplicaţia EUROLEGIS furnizează utilizatorului o echivalenţă între legislaţia europeană şi legislaţia românească doar în cazul în care aveţi sau achizitionaţi şi programul de consultare legislativă LEGIS. În caz contrar, beneficiaţi doar de consultarea legislaţiei europene nu şi de facilităţile oferite de legatura directă dintre LEGIS şi EUROLEGIS.

EUROJURISPRUDENTA

Aplicatia EUROJurisprudenta, dezvoltata de CTCE P. Neamt, ofera utilizatorilor consultanta in ceea ce priveste modul de aplicare a dreptului comunitar si conformitatea legislatiei nationale a statelor membre cu dreptul comunitar, prin prezentarea intr-un mod structurat a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (pe scurt Jurisprudenta CJCE).

Jurisprudenta CJCE este o colectie de solutii date de instantele componente care au fiecare o competenta jurisdictionala precis definita si care sunt sesizate cu diferite tipuri de actiuni.


pentru a vedea intrarea in vigoare sau abrogarea actelor normative pe zile
previous_month Noiembrie 2017 next_month
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
news 1. MONITOARE OFICIALE 2. JURISPRUDENTA 3. ACTUALIZARI LEGISLATIVE
Romanian Business Catalog