Download (utile): acte, modele

CTCE va ofera posibilitatea de a fi la curent cu o parte din actele importante din legislatia Romaniei si totodata cu modificarile operate in timp asupra acestora.
Acte normative importante
CODUL FISCAL - actualizat mai 2014(22/05/2014)
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) (Legea nr. 571/2003) (actualizat p

COD CIVIL - actualizat 2014(18/02/2014)
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*) (LEGE nr. 287/2009) (actualizat pana la data de 29 aprilie 2013*)

CODUL MUNCII - actualizat 2014(18/02/2014)
CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) (Legea nr. 53/2003) (aplicabil incepand cu data de 1 februarie 2014*)

CODUL PENAL - actualizat 2014(18/02/2014)
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286) (actualizat pana la data 1 februarie 2014*)

CODUL SILVIC(18/02/2014)
CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (*actualizat*) (Legea nr. 46/2008) (aplicabil incepand cu data de 1 februarie 2014*)

CODUL VAMAL(18/02/2014)
CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (*actualizat*) (Legea nr. 86/2006) (aplicabil incepand cu data de 1 februarie 2014*)

CONSTITUTIA ROMANIEI(18/02/2014)
CONSTITUTIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicata*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003

LEGEA CONTABILITATII(18/02/2014)
LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) contabilitatii nr. 82/1991**) (aplicabila incepand cu data de 1 februarie 2014*)

LEGEA FONDULUI FUNCIAR(18/02/2014)
LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) fondului funciar (aplicabila incepand cu data de 1 februarie 2014*)

LEGEA PENSIILOR - actualizata 2014(18/02/2014)
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizata*) privind sistemul unitar de pensii publice (actualizata pana la data de 1 februarie 2014*)

ORD. DE URG.-CIRCULATIA PE DRUM. PUBLICE(18/02/2014)
Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si ...

NORMELE CODULUI FISCAL - actualizate 2014(18/02/2014)
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (actualizate p

LEGEA FINANTELOR PUBLICE - actualizata 2013(18/02/2014)
LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizata*) privind finantele publice locale (aplicabila incepand cu data de 1 februarie 2014*)

LEGEA nr. 119 din 2010(18/02/2014)
LEGE nr. 119 din 30 iunie 2010 (*actualizata*) privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

LEGEA INSOLVENTEI - actualizata 2014(18/02/2014)
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei (aplicabila incepand cu data de 1 februarie 2014*)

Vezi toate actele
Modele contracte
Contract de Comodat (autovehicule)(24/01/2013)
Contract de comodat (varianta pentru autovehicule) Incheiat astazi __________ la _______________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ___________________________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _____________, str. _

Contract de Concesiune(24/01/2013)
Contract de concesiune^1) Incheiat astazi ________ la _____________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ______________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara ____

Contract de Mandat(24/01/2013)
Contract de mandat Incheiat astazi ___________ la ________________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scar

Contract de Novatie(24/01/2013)
Contract de novatie Incheiat astazi _______ la ____________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ______________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj

Contract de Sponsorizare(24/01/2013)
Contract de sponsorizare incheiat astazi ___________ la ________________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ____________________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _________________, str. _____________ nr. __, bloc _

Contract-cadru pentru acordarea microcreditelor(24/01/2013)
Contract-cadru pentru acordarea microcreditelor Incheiat astazi ________ la _____________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu sediul in Bucuresti, str. ___________________, nr. ______, sectorul ______

Contract de asociere in participatie(24/01/2013)
Contract de asociere in participatie^1) Incheiat astazi _________ la ______________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ___________________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __,

Contract de Fideiusiune(24/01/2013)
Contract de fideiusiune Incheiat astazi ________ la _____________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Subsemnatul (a) ___________________________, cu domiciliul in localitatea _______________, str. ____________________, nr. ___, bloc ___, scara ____, eta

Contract de Vanzare-Cumparare (imobile)(24/01/2013)
Contract de vanzare-cumparare (varianta pentru bunuri imobile) Incheiat astazi ________ la _____________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Subsemnatul (a) ______________________________________________, cu domiciliul in localitatea _______________, str

CONTRACT BARTER(17/01/2011)
Societatea comerciala ......................., cu sediul in ..............., inregistrata la ................................. sub nr ................, avand cont in lei nr. .............. la Banca ................... si cont in valuta (se mentioneaza val

CONTRACT PRESTARI SERVICII(17/01/2011)
S.C. .................................., cu sediul in ......................, inregistrata in Registrul Comertului ........................ sub nr................., reprezentata legal de catre domnul/doamna ............................., in calitate de CL

CONTRACT VANZARE- COMPARARE COMERCIALA(17/01/2011)
Societatea comerciala cu sediul in ..................... telefon .... fax .... e-mail ....... inmatriculata la Registrul Comertului din orasul ........ sub numarul .... , cod fiscal numarul ....... titulara a contului numarul ........ deschis la Banca ...

CONTRACT VANZARE CUMPARARE MARFURI CU PLATA IN RATE(17/01/2011)
Intre Societatea Comerciala ........................cu sediul in............. str...................., nr. ...., reprezentata prin ............................ si ...................... in calitate de vanzatoare si dl.(dna).................. cu domiciliul

Vezi toate actele
Acte necesare pentru obtinerea de autorizatii
Inregistrare PFA(24/01/2013)
INREGISTRAREA IN REGISTRUL COMERŢULUI, INREGISTRAREA FISCALA SI AUTORIZAREA FUNCTIONARII PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii a persoanelor

Autorizarea instructorilor auto(24/01/2013)
AUTORIZAREA INSTRUCTORILOR AUTO CADRU GENERAL Autorizarea instructorilor auto este reglementată de Ordinul nr. 1.019 din 2 octombrie 2009, publicat

DOBANDIREA CALITATII DE EXPERT TEHNIC JUDICIAR(24/01/2013)
DOBANDIREA CALITATII DE EXPERT TEHNIC JUDICIAR CADRU GENERAL Calitatea de expert tehnic judiciar este reglementata de Ordonanţa nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata i

PRIMA INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA(24/01/2013)
PRIMA PRIMA INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA CADRU GENERAL Reglementarile cu privire la continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara sunt cuprinse in cadrul Ordinului nr. 634 din 13 octombrie 2006 pent

PUNCT DE SCHIMB VALUTAR(24/01/2013)
PUNCT DE SCHIMB VALUTAR Cadru general Reglementarea legal

Obtinerea permisului de conducere(17/01/2011)
Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au domiciliul sau resedinta ...

Autorizatia de mediu - procedura de emitere(15/01/2011)
La solicitarea unei autorizatii de mediu sau, dupa caz, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la ACPM un dosar ...

Inregistrarea casatoriei(15/01/2011)
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti ...

Inregistrarea decesului(15/01/2011)
Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul, pe baza declaratiei verbale facute de catre membrii familiei decedatului ...

Inregistrarea nasterii(15/01/2011)
Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului ...

Inregistrarea operatorilor in agricultura ecol(15/01/2011)
In fiecare an, pana la data de 1 iunie, operatorii au obligatia de a-si inregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale ...

Inscrierea in cartea funciara a unui imobil(15/01/2011)
Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede

Intreprinderi familiale(15/01/2011)
Dovezile privind sediul profesional/puncte de lucru se pot face, dupa caz, cu: - contract de vanzare-cumparare, intabulat; - contract de schimb, intabulat; - contract de inchiriere:

Intreprinderi individuale(15/01/2011)
Dovezile privind sediul profesional/puncte de lucru se pot face, dupa caz, cu: - contract de vanzare-cumparare, intabulat; - contract de schimb, intabulat; - contract de inchiriere ...

Vezi toate actele